Wintertijd is snoeitijd! Toelichting op de werkzaamheden

Onze bos percelen met de dode essen:

De Essentaksterfte heeft hard toegeslagen op onze baan temeer daar een onevenredig groot deel van ons bomenbestand uit gewone essen bestond. De essentak ziekte is niet behandelbaar en verreweg het merendeel van de normale essen is ten gronde gegaan. De gewone es (Fraxinus excelsior) is inheems in Nederland en van grote waarde voor de biodiversiteit; ca. 100 soorten planten, mossen en insecten zijn specifiek afhankelijk van de es. Helaas zijn er geen overlevende gewone essen aangetroffen bij ons.

Wat nu?

Het bleek dat de dode essen zeer broos werden en spontaan takken afbraken en gehele bomen omvielen zonder dat daar veel wind voor nodig was. Het verwijderen van het dode hout was een hele klus voor onze greenkeeper staf. Omdat het hout zeer breekbaar bleek te zijn was dat echt oppassen geblazen. Hele boom delen vielen bij aanraking op de grond.

Het lijkt nu een kale boel onder onze essen percelen. Omdat de dode essen vrij lang gestaan hebben, is inmiddels de onder begroeiing al aardig op opgeschoten. De verwachting is dat binnen een jaar herstel van het bosperceel heeft plaatsgevonden.

 

 

 

De linkerkant van de tee op hole 4 is daar een goed voorbeeld van. We laten veel hakhout ter plaatse liggen om een goed ecologisch evenwicht te bevorderen. Goede schuilplaats voor onze kleine bosbewoners. Dit ziet er deze winter even onverzorgd uit, maar na het voorjaar is daar vrijwel niets meer van te zien.

Voor meer informatie over de Essentaksterfte: klik hier

Quote

“Bij aanleg van klimaatbossen planten we boomsoorten die we bij de locatie vinden passen. Dan denk ik: blijf er vanaf; laat het aan de natuur over”

Liesbeth Bakker, buitengewoon hoogleraar Rewilding Ecology

error: Content is protected !!