Werkzaamheden op en rond de drivingrange

Mede i.v.m. het aanbrengen van nieuwe netten op de driving range is er flink gesnoeid in de bosrand langs de range. Met name zieke Essen zijn verwijderd en het is de bedoeling dat de onder beplanting zich nu verder kan ontwikkelen. De nieuwe netten zelf zullen op een later tijdstip worden aangebracht.

Vervolgens zullen er in de loop van de winter snoeiwerkzaamheden plaats gaan vinden op hole 4, hole 5 en 13, hole 6 en 7. Tijdig zal worden aangegeven wanneer voor deze werkzaamheden holes (gedeeltelijk) gesloten zullen zijn.’