Welke nachtvlinders vliegen er rond op de Amsterdamse?

Willem de Voogt heeft ons meegenomen in een “nachtelijke wereld” die voor velen van ons onbekend is. 

In Nederland leven meer dan 2400 soorten vlinders. Een groot deel daarvan zijn nachtvlinders of micro-vlinders (heel kleine vlindertjes). Er leven nu nog 53 soorten dagvlinders in ons land. Op 19 juli 2022 heeft een nachtvlinderinventarisatie plaatsgevonden op onze club, onder leiding van Edo Goverse.

Er werd een laken gespannen waarop licht schijnt, achter de tee van hole 3 waar water en bos aanwezig is. De start van de telling was rond 23.00 uur en heeft geduurd tot 01.30 uur. Een ongelooflijke hoeveelheid insecten is daarop afgekomen.

Naast de vele muggen die overigens niet staken, kwamen bij het donker eerst kleine nachtvlinders en later zelfs zeer grote nachtvlinders die blijkbaar huizen op ons terrein. Het meest verbazingwekkend is dat er nachtvlinders in ons bosgebied huizen de zeer veel groter zijn dan onze grootste dagvlinders. De foto van de Ligustermot op een grote mannenvuist was hier het mooiste voorbeeld van.

We hopen deze happening te kunnen herhalen op een later tijdstip. Dank aan Willem voor de organisatie. 

error: Content is protected !!