Vragen over de baan

We komen bij deze terug op vragen die aan het bestuur zijn gesteld over de baan:

 

Maaien

Bij een zeer vroege start kunnen spelers greenkeepers tegenkomen die de greens aan het verzorgen zijn. Er wordt gestart met maaien zodra het licht is, gedurende de zomermaanden is dat om 06.00 uur. Het maaien gebeurt in een bepaalde efficiënte volgorde, maar er wordt de greenkeepers altijd wel verteld om bij drukte om te schakelen en tegen de speelrichting in te gaan werken.  Overigens dienen spelers in voorkomende gevallen ook rekening te houden met de greenkeepers. 

 

Wintergreens

Het inzetten van wintergreens is sterk afhankelijk van de noodzaak, zoals bij bevroren greens waarbij de baan nog wel bespeelbaar is, maar de greens niet meer. In dat geval moet er gespeeld worden op deze tijdelijke greens.

 

Dollarspot

Dollarspot is een schimmelziekte en dat staat in principe los van het gebruik van wintergreens. Het herstel van deze ziekte gaat in de wintermaanden langzamer dan in het voorjaar, wanneer het gras weer gaat groeien. Overigens bevordert het slecht repareren van pitchmarks het ontstaan van schimmels.

 

Daarnaast is het veel drukker in de baan geworden dan in vorige jaren. Voor het komende seizoen zal het greenkeepersteam in samenwerking met STRI alles in het werk stellen om dollarspot zoveel mogelijk te voorkomen. Een schrale troost is dat heel veel golfbanen last hebben van dollarspot.


Tenslotte: Samen houden we de baan mooi en schoon!

januari 2021