Voorgenomen bestuurswijzigingen

Met veel genoegen delen wij u mede dat Liesbeth Koopman en Thijs Beelen bereid zijn gevonden toe te treden tot het bestuur van de Amsterdamse Golf Club, met dien verstande dat Thijs bij voorbaat al heeft aangegeven dat dit niet voor de gebruikelijke termijn van 4 jaar zal zijn.

Dienaangaande zal het bestuur hen voordragen voor benoeming als bestuurslid op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering die geagendeerd staat voor 21 juni 2021.

Bart Webbers heeft aangegeven per deze datum zijn bestuursfunctie met de portefeuille Sport en Spel neer te willen leggen. Het is de intentie dat Liesbeth de portefeuille van Bart gaat overnemen en Thijs de portefeuilles Baan en Personeelszaken gaat beheren. Thijs blijft ook in functie als voorzitter van de Baancommissie.

Emile van der Burg zal vooralsnog de positie van Secretaris a.i. naast zijn functie als Penningmeester blijven vervullen.

Bestuur Amsterdamse Golf Club
April 2021