Verboden speelzone

De rebellen onder ons voelen zich mogelijk uitgedaagd. Immers alles wat verboden is …..
Wat is een verboden speelzone eigenlijk, hoe kun je deze herkennen, wat zijn de gevolgen als je toch in dit gebied een bal speelt en hebben wij deze zones op onze baan?

Als een hindernis of abnormale baanomstandigheid (denk aan grond in bewerking) is gemarkeerd met palen met een groene kop, dan is er sprake van een verboden speelzone.

Een verboden speelzone is een deel van de baan waaruit je je bal niet mag spelen.

Je moet een dergelijk gebied ook ontwijken wanneer je een bal buiten die verboden speelzone gaat spelen, maar die verboden speelzone wel je stand of de ruimte voor je ingenomen swing belemmert.

Voor het toch spelen van een bal uit een verboden speelzone of het onvoldoende ontwijken van een verboden speelzone krijg je in strokeplay 2 strafslagen en verlies je de hole in matchplay.

Verboden speelzone op hole 9 (rode palen met groene kop) 

Pak je bal niet uit dit gebied en ontwijk volgens de regels van de rode hindernis (met 1 strafslag).

 

Onze lokale regels verbieden het betreden van een verboden speelzone zelfs.

Je mag je bal dus ook niet oppakken uit zo’n gebied. Betreed je een verboden speelzone wel dan krijg je, vanwege het overtreden van een lokale regel, in strokeplay 2 strafslagen en verlies je de hole in matchplay.
Met het instellen van ‘niet betreden gebieden’ willen we ruimte bieden aan bijzondere flora en de  dieren een rustgebied geven.

Vandaar dat je inmiddels al meerdere (grote) verboden speelzones kunt tegenkomen :

  • Bijna het gehele gebied tussen hole 4 en hole 14.
  • Het gebied aan het einde van de fairway op hole 8 (voor de vijver op hole 9).
  • Een ruim gebied rond de nieuw uitgegraven vijver op 9.
  • De bloemenheuvel links aan het einde van hole 13, dichtbij de witte tee van hole 17.
  • De overkant van de gele waterhindernis halverwege hole 14 aan de linkerkant van de brug.
  • De waterrand links op hole 15.

Verboden speelzone op hole 14 (gele palen met groene kop).

Betreed dit gebied niet en ontwijk volgens de regels van de gele hindernis (met 1 strafslag).

 

Dus voortaan laat je je bal liggen in een verboden speelzone en breng je een vervangende bal in het spel volgens de regels voor het ontwijken van een hindernis. Ook ontwijk je, zonder straf, deze speelzone als je er last van hebt bij het innemen van je stand of het slaan van de bal. 

Meer informatie is te vinden bij de golfregels : 2.4, 16.1f, 17.1e en 14.7a.

error: Content is protected !!