Safety

Veiligheid op en rond de baan.

Noodsituatie en plotselinge ziekte: bel onmiddellijk het noodnummer: 020 – 22 732 22

In de hal van het clubhuis hangt een AED te gebruiken bij hartproblemen.

Onweer

Ingeval van (dreigend) onweer dienen spelers ervoor te zorgen dat zij het spel onderbreken en een schuilhut opzoeken. Hoewel onze schuilhutten over een bliksemafleider beschikken is het wenselijk stokken, paraplu’s of andere metalen zaken zo ver mogelijk van de schuilhut te laten staan.

Hoort u de volgende signalen met een toeter, dan dient u:
Bij één lang aanhoudend signaal (> 10 sec.):
het spel onmiddellijk te onderbreken en een schuilhut op te zoeken, omdat er gevaar door blikseminslag dreigt.

Laat uw golftas achter en gebruik nooit een paraplu!

Bij drie signalen een paar keer herhaald: waarschuwing dat slecht weer op komst is. Weer in de gaten houden en schuilhut opzoeken.

Bij 2 korte signalen (2 x 2 sec. 2 x herhalen).
Het spel meteen te hervatten, omdat de  gevaarlijke situatie door blikseminslag is opgeheven.

Driving range

Het is ‘absoluut niet toegestaan’ om ballen over het net te slaan (ca. 200 meter) als er spelers op de oefenholes zijn. De veiligheid moet gewaarborgd zijn. Wie dit verbod overtreedt zal van baan en faciliteiten worden verwijderd en als bezoeker worden geschorst.

Als er spelers op de oefenholes zijn draait er een oranje zwaailicht, maar ook als er geen zwaailicht draait moet u opletten of er iemand loopt.

Wespensteek

  • Zuig zo mogelijk het gif uit de beet. 
  • Koel de plek met koud water of ijs.
  • Smeer Azaron op de plek van de beet.

Tekenpreventie

In geval van tekenpreventie. Van te voren: goed bedekkende kleding en insmeren met anti-tekenmiddel zoals Deet of Icaridin. Na afloop: goed je lichaam (laten) controleren op teken. Eventuele teken (laten) verwijderen met pincet of tekentang. (www.rivm.nl)  

Onwenselijk gedrag

Onwenselijk/grensoverschrijdend gedrag op en rond de golfbaan (waaronder begrepen seksuele intimidatie) dient onmiddellijk te worden gemeld. In geval van grensoverschrijdend gedrag staan de vertrouwenspersonen  ter beschikking voor advies en opvang. De verdere procedure hiervoor is neergelegd in het Reglement Seksuele intimidatie.

Advies- en onderzoekcommissie

Indien zich binnen de Amsterdamse een conflict voordoet of sprake is van grensoverschrijdend gedrag waarbij leden of derden zijn betrokken, kan het bestuur de commissie schriftelijk verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de feiten en de gang van zaken. Klik hier voor het protocol met betrekking tot de werkwijze van de advies- en onderzoekscommissie.

error: Content is protected !!

23 juni "Amsterdam on Tour" er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Mis het niet en schrijf je nu in!!