Veiligheid par-3 baan: nieuwe maatregelen

Met toenemende regelmaat krijgt het bestuur klachten van leden die op de par-3 baan spelen, dat er vanaf de driving range ballen over het net geslagen worden, dit terwijl het waarschuwingslicht brandt. Ondanks het feit dat er bij de driving range borden hangen met de mededeling dat het verboden is ballen over het net te slaan terwijl het oranje waarschuwingslicht brandt, gebeurt dit toch. Er zijn hierdoor diverse gevaarlijke situaties ontstaan.

Vanwege het bovenstaande heeft een team, bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuur, de baancommissie, de technische commissie, de pro’s en de yuppen commissie, een aantal opties zorgvuldig besproken:

 • Het verhogen van de netten. Deze zouden dan meer dan 30 meter hoog moeten zijn en met een speciale fundering de grond in moeten. Ook daarvan was de vraag of het wel echt afdoende zou zijn, nog even los van de zeer hoge kosten.
 • Lage compressie ballen. Deze bleken na metingen nauwelijks verschil in vlucht te vertonen en gaan nog steeds na 200 meter over de huidige 8 meter hekken heen.

Alles overwegende heeft het bestuur besloten de volgende nieuwe maatregelen te nemen:

 1. Op de driving range worden medio oktober camera´s opgehangen.
 2. De huidige waarschuwingsverlichting wordt uitgebreid en voorzien van sterkere lampen.
 3. Met regelmaat zullen de caddiemasters de driving range meenemen in hun surveillance rondes.
 4. Een aantal keren per jaar zal in overleg met de Wedstrijdcommissie de par 3 holes bij belangrijke wedstrijden een beperkte tijd gesloten zijn.
 5. Op de par-3 holes wordt een bord geplaatst met het telefoonnummer van de caddiemaster zodat deze in voorkomende gevallen direct gebeld kan worden.
 6. Indien de waarschuwingslichten branden en er geconstateerd is dat er toch ballen over het net worden geslagen zijn de volgende sancties van toepassing:
  1. bij een 1e overtreding: een gesprek met bestuur gevolgd door een schorsing van 1 maand.
  2. bij een 2e overtreding: gesprek met bestuur gevolgd door een schorsing van 6 maanden.
  3. bij een 3e overtreding: gesprek met bestuur gevolgd door opzegging van het lidmaatschap van de Amsterdamse Golf Club door het bestuur.

Tot slot:
Het bovenstaande wordt per mailbericht verstuurd naar alle leden, sponsoren en bedrijfsleden van de Amsterdamse Golf Club. Hierbij realiseren wij ons dat het merendeel van onze leden niet in deze situatie zal  belanden, eenvoudigweg omdat ze niet zover kunnen slaan.
Voor de longhitters hopen we van harte dat het bovenstaande voldoende is om hun verantwoordelijkheid te nemen zodat leden en personeel spelend of werkzaam op de par-3 holes daar veilig kunnen rondlopen.

Het bestuur van de Amsterdamse Golf Club

 

Amsterdam, 6 oktober 2021