Van het Bestuur: Planning bestuurswisseling voorzitter 2020

 

Tijdens de receptie van 5 januari jl. heb ik gezegd dat dit mijn laatste nieuwjaarsspeech was. 2020 is mijn 6e bestuursjaar en dit betekent dat ik op z’n laatst in november van dit jaar statutair dien af te treden. Dat er een nieuwe voorzitter komt is zeker.
Op z’n vroegst kan ik pas over 5 maanden terug treden (ALV van 15 juni a.s.). Er is tijd genoeg om een voordracht voor een nieuwe voorzitter bekend te maken.

Op dit moment vind ik het belangrijker om u mee te nemen in hoe het bestuur denkt over het benoemen van toekomstige bestuursleden, inclusief de voorzitter. Bij ons leeft al enige tijd de overtuiging dat bestuurlijke benoemingen een meer professioneel en transparant proces behoeven om de volgende redenen:

  • Tot nu toe werden/ worden nieuwe bestuursleden altijd individueel benaderd door het bestuur. Coöptatie is een discreet maar ook langdurig en niet altijd optimaal proces omdat je interessante kandidaten over het hoofd kan zien.
  • Onze club is de laatste jaren gegroeid: in kwaliteit van de baan, in waardering, in ledenaantal, in personeel en in budget. Voor commissie- en bestuursleden liggen er soms complexe vraagstukken met grote verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Nog meer dan voorheen stelt dit eisen aan de kundigheid en ervaring van bestuursleden. Naar ons idee is het wenselijk om in de toekomst een voordracht te laten toetsen door een onafhankelijke selectiecommissie.
  • Het bestuur is van mening dat er binnen het huidige bestuur geschikte opvolgers voor mij zijn. Wij zijn echter ook van mening dat er mogelijk andere geschikte kandidaten zijn. Hoe zorg je ervoor dat deze ook in beeld komen?

Deze overwegingen brengen ons tot de volgende conclusies:

  • Wij vinden het nog steeds een goed gebruik dat het bestuur zelf kandidaten benadert voor een bestuursfunctie.
  • Maar daarnaast ook dat de functie bekend wordt gemaakt binnen de vereniging en leden hun belangstelling kenbaar kunnen maken en/of een tegenkandidaat kunnen voorstellen.
  • En dat vervolgens een selectiecommissie over de ‘best match’ adviseert aan leden en bestuur.

Enkele aspecten moeten organisatorisch of procedureel nog verder worden uitgewerkt. De planning is om u begin april hierover te informeren. Dan gaan wij ook de procedure voor de benoeming van een nieuwe voorzitter starten, eventueel vergezeld met een voordracht namens het bestuur. Tot die tijd marcheren we stug door, er is genoeg te doen!

 

Ik wens u een fijn golfjaar toe en hoop u veel te zien op onze
fantastische club.

Namens het Bestuur
Harm Raijmans, voorzitter