Van de Regel- en Handicapcommissie:

Wij hopen dat u inmiddels gewend bent aan de nieuwe regels en dat u veel plezierige golfrondes hebt kunnen spelen deze zomer. Mocht u vragen hebben kunt u ons altijd mailen en zullen wij u zo goed mogelijk antwoorden. Op de app van de R&A kunt u alle regels en de interpretaties bekijken.

Gelukkig gunt de NGF ons een jaar rust voordat het nieuwe handicapsysteem ingaat. Dit wordt januari 2021. Graag willen wij u alvast laten weten hoe het nieuwe handicapsysteem er uit zal gaan zien. Allereerst zal het Wereld Handicaps Systeem (WHS) over de hele wereld hetzelfde zijn zodat U in elk land met iedereen kan spelen.

Van de 20 ingeleverde scores zullen de beste 8 gebruikt worden om de handicap te berekenen. Dit geeft een beter beeld van de speelsterkte van een speler.

Aan de details wordt nog gewerkt. Nu is de boodschap om zoveel mogelijk scores in te leveren en een zo reëel mogelijk beeld van uw handicap te krijgen en te houden.

Als u meer over dit onderwerp wilt lezen, klik hier

oktober 2019