Van de Baancommissie; Wormenoverlast en meer!

Zoals U weet zijn wormen op zich een teken van een gezonde bodem, maar er is bij ons op de baan de laatste jaren sprake van echte wormenoverlast.

We hebben U vorig jaar al vrij uitvoerig geïnformeerd over de wormenoverlast en wat we daaraan proberen te doen. We meldden U toen ook al dat het terugdringen van de wormenoverlast een kwestie van langere adem is en dat we dus geduld zullen moeten hebben.

Oorspronkelijk hadden we al in 2018 een begin willen maken met het gericht terugdringen van de wormenoverlast, maar door de extreem droge en warme zomer was dat toen niet mogelijk. Afgezien daarvan zou het baanbudget voor het jaar 2018 niet toereikend zijn geweest om dit te betalen. Gelukkig is het baanbudget voor 2019 en volgend op het voorstel van het bestuur door de ALV, flink verruimd.

2019 was het eerste jaar dat we echt konden beginnen de wormenoverlast terug te dringen. Het lijkt er inderdaad op dat het nu iets beter gaat, maar we zullen nog echt een aantal jaren door moeten gaan met het gericht terugdringen want we zijn er nog lang niet.

Hieronder nogmaals een overzicht van wat we doen om de wormenoverlast terug te dringen.

 

STRI

De AGC wordt over het beheer van onze grasmat geadviseerd door het Engelse STRI (Sports Turf Research Institute), een in Europa alom gerespecteerd researchinstituut en adviseur op het gebied van turf management voor sportvelden en golfbanen. STRI was bijvoorbeeld de adviseur van de FIFA bij het wereldkampioenschap voetbal in 2018.

STRI heeft uitvoerige research uitgevoerd naar het terugdringen van wormenoverlast. Door een combinatie van maatregelen is het volgens STRI mogelijk de wormen na een aantal jaar flink te verminderen. Het gaat daarbij om het volgende:

 

1. Verzamelen afgemaaid gras

Als het afgemaaide gras blijft liggen is dit voedsel voor de wormen. We zijn daarom op advies van STRI begonnen ook op de fairways het gras te verzamelen en af te voeren. Ter vergelijking: op de greens en voorgreens wordt al sinds jaar en dag het gras verzameld en afgevoerd en dat is mede de reden dat daar veel minder wormenhopen zijn dan op de fairways. 


2. Kwaliteit grasmat en toplaag

Teneinde de kwaliteit van de grasmat te verbeteren zijn we al geruime tijd bezig om daar betere grassoorten te krijgen, zoals de zogeheten zwenkgrassen. Die grassoorten zorgen niet alleen voor een dichtere grasmat, ze zijn minder vatbaar voor ziekten en hebben ook minder water nodig. Tenslotte, en met name in dit kader van belang, gedijen wormen minder op die betere grassoorten. Onze greens bestaan al als gevolg van frequent doorzaaien inmiddels voor 80% uit zwenkgras.

Met name op de fairways dient echter het percentage van deze betere grassoorten nog verhoogd te worden, maar daarvoor is verdere verbetering van de kwaliteit van de bodem, met name de toplaag, nodig.


3. Speciaal zand

De goede grassoorten gedijen beter op een wat zanderigere toplaag.

Op advies van STRI brengen we daarom de komende jaren veel meer zand op dan in het verleden. We gebruiken daarvoor een speciaal soort scherper zand, dat we na uitvoerig testen met STRI hebben uitgekozen. Dat scherpere zand in grotere hoeveelheden heeft met name ook als neveneffect de ontmoediging van de wormen (zachte huid kan niet goed tegen scherp zand).
Het opbrengen van zand kan alleen tijdens het groeiseizoen, want als er geen grasgroei is blijft het zand gewoon op het gras liggen en vermengt het zich niet met de toplaag. Als het erg droog en warm is, groeit het gras echter niet en kan er dus ook geen zand opgebracht worden. Om die reden kon er in 2018 dan ook niet extra bezand worden.

In het verleden werd er een of hooguit twee keer per jaar bezand. Er lag dan vaak een vrij dik zandpakket dat niet erg bevorderlijk voor het spel was.

Op dit moment wordt er per jaar zo’n 3x meer zand opgebracht dan vroeger. We brengen daarbij het zand veel frequenter (om de 6 weken) en in veel kleinere hoeveelheden per keer aan. Dat betekent dat U bij het spelen nauwelijks last hebt. Hopelijk realiseert U zich daarbij wel dat de greenkeeping met het opbrengen van het zand op deze wijze heel veel meer tijd kwijt is dan vroeger. Voor het bezanden hebben we tegenwoordig een speciale bezander die veel gedoseerder dan voorheen werkt.

 

 

 

 

 


4. Gericht werken en testen

Inmiddels hebben we dus een jaar ervaring met het opbrengen van meer zand. Daarbij is gebleken dat de resultaten op een flink deel van de fairways gewoon goed zijn en dat de bodem al wat zanderiger begint te worden, maar niet overal. Zo is bijvoorbeeld het tweede deel van de fairway van hole 17 nog steeds echt slecht en lijkt het bezanden daar weinig effect te hebben.

Wat we daarom so wie so gaan doen in 2020 is doorgaan met het bezandingsprogramma, maar daarbij deels ook gerichter en frequenter bezanden op de plekken waar dat nodig is.  Dat kost de greenkeeping wel extra uren, die ze eigenlijk niet hebben maar dat moet toch maar. Ook nemen we grondmonsters om te kijken of er op bepaalde plekken misschien iets met de ondergrond aan de hand is in de hoop dat we daar iets aan kunnen doen.

 

 

 

 

 

5. Geduld

We zijn het afgelopen jaar dus pas voor het eerst echt met het bezandingsprogramma begonnen en we zullen daar nog een aantal jaren mee door gaan.


6. Het bredere verband

Voor de volledigheid, het door STRI geadviseerde bezandingsprogramma is onderdeel van een veel breder pakket van door de STRI geadviseerde maatregelen om de graskwaliteit van de baan omhoog te krijgen. Beter gras is als gezegd onder meer ook beter bestand tegen schimmels en ziekten en zo zijn we ook beter voorbereid op een toekomst zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Zo wordt er tegenwoordig veel frequenter, maar in kleinere hoeveelheden bemest. Voor die wijze van bemesting is een “state of art” GPS gestuurde spuitmachine nodig, zoals we die vorig jaar hebben aangeschaft.

Ook een goede vochtregulering bijvoorbeeld op de greens is van groot belang.

Greens moeten overal over het gehele oppervlakte en gedurende het hele jaar zoveel mogelijk eenzelfde vochtpercentage hebben ( niet te droog, maar ook niet te nat) en dat lukt alleen maar met heel veel aandacht en gebruik van allerlei speciale vochtregulerings- producten.

Het zal U niet zijn ontgaan dat onze greens zelfs in deze winter nog in topconditie zijn, maar dat gaat dus niet zomaar vanzelf en vereist veel meer deskundigheid van de greenkeeping dan in het verleden. Ook vereist dat een heel scala aan vochtregulerings-producten, waar we vrij hoge kosten voor moeten maken.


7. Slot

STRI adviseert veel banen in Nederland, maar wij zijn de enige baan met een klei ondergrond die door hen geadviseerd wordt. Alle andere banen die STRI in Nederland adviseert zijn banen met een zandondergrond.

Het door STRI aan de AGC geadviseerde pakket aan maatregelen is dan ook uniek voor Nederland en er zijn in ons land dus geen banen met een vergelijkbaar pakket.

Januari 2020