Van de Baancommissie; water-duurzaamheidsproject

Ondanks dat de baan door de corona crisis op dit moment gesloten is, wordt er hard gewerkt.

Zoals u heeft kunnen lezen in de Birdiemail van deze maand wordt er samen met het Havenbedrijf Amsterdam (HBA) een water-duurzaamheidsproject uitgevoerd. Overtollig hemelwater van het HBA zal via de sloten en vijvers van onze golfclub naar de poldersloot geleid worden.De gestuurde boring van het haventerrein onder de poldersloot naar het AGC terrein heeft inmiddels plaats gevonden. Zie bijgaande foto’s van het werk in uitvoering.

Naar verwachting zal de biodiversiteit van het water op het AGC terrein verbeteren en zullen we minder last van blauwalg krijgen. Met dank aan Gerard Jol voor zijn niet aflatende inzet en volharding om dit project tot een goed einde te brengen.

Schets van het plan

De boortrein bij de HBA vijver.

De trekstang gaat diep onder de bosrand en Zuidertocht door.

Met een verklikker wordt het traject bovengronds aangegeven; communicatie met de machinist.

Deze kop wordt aan de trekstang gemonteerd en maakt zo voldoende ruimte voor de 11 cm brede doorvoer van de slang.

Te zien is het afrollen middels de kraan van AGC van de 110 meter slang.

De koppeling aan de trekstang.

De slang begint zijn weg naar de vijver.

maart 2020