Van de Baancommissie; september 2019

Baanbeheer

De baancommissie wil u graag op de hoogte houden van de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het baanbeheer. Heeft u vragen, suggesties, op en/of aanmerkingen over de baan, dan kunt u contact opnemen met de baancommissie: baancommissieagc@gmail.com 

Wij vragen de leden mee te denken over een oplossing voor het steeds toenemende verschijnsel van het niet repareren van de pitch marks. Onze mooie greens willen we de hele winter open houden, maar dat kan alleen als iedereen een pitchfork bij zich heeft en deze ook gebruikt!

Kijk naar bijgaand filmpje waarop duidelijk wordt voorgedaan hoe je snel een pitchmark kunt herstellen.

 

1. Renovatie bunkers.

Zoals u heeft kunnen zien zijn een groot aantal van de bunkers -waaronder de oefenbunker bij ingang clubhuis- in het kader van groot onderhoud gerenoveerd (dit jaar 14 stuks). Om alle bunkers is gelijke conditie te krijgen kost veel tijd en geld. Wij schatten in dat volgend  jaar de totale renovatie van het bunker bestand (60 stuks) afgerond kan worden.

2. Tractor.

Het greenkeepersteam is uitermate enthousiast en tevreden over het gebruik van de nieuw aangeschafte John Deere tractor.

3. Bruggen.

Diverse bruggen zijn aan groot onderhoud of vernieuwing toe. Tot op heden zijn – mede in verband met de veiligheid- een aantal provisorische reparaties gedaan. Inmiddels zijn diverse offertes gevraagd om de noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit te voeren. Zodra meer bekend is zal hierover worden gecommuniceerd.

4. Wilde bloemen in de baan.

Met oog op het bevorderen van de natuurlijke biodiversiteit zijn er dit jaar diverse plantvakken ingezaaid met wilde bloemen. Het resultaat is tot op heden naar verwachting en de reacties zijn positief. Volgend jaar zal het zaaien van wilde bloemen een vervolg krijgen, en mogelijk worden uitgebreid. Er is een groot aantal insecten gesignaleerd op de diverse bloemen.

In het vierde kwartaal 2019 zullen de volgende extra werkzaamheden in de baan uitgevoerd worden;

  • Herstel en verbeteren van de paden.
  • Doorspuiten van de drainage in de baan.
  • Start met snoeiwerk struiken en bomen, hetgeen in de wintermaanden voortgezet zal worden.
  • Zo mogelijk wordt gestart met herstel diverse bruggen.
  • Onderhoud van tuin en groen rondom het clubhuis.

september 2019