Van de Baancommissie; Rode palen met een groene kop

Baanbeheer

De baancommissie wil u graag op de hoogte houden van de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het baanbeheer. 
Heeft u vragen, suggesties, op en/of aanmerkingen over de baan, dan kunt u contact opnemen met de baancommissie: baancommissieagc@gmail.com

Het afgelopen voorjaar 2019 is het met weinig regen en perioden van koude en mooie zonnige dagen zeer wisselvallig geweest. Het team van greenkeepers heeft ondanks krappe bezetting de baan in zeer goede conditie weten te houden. 
Katja Faelens is na de geboorte van haar dochter Robin en haar zwangerschapsverlof per mei j.l. weer terug in het team van greenkeepers. 

 

Rode palen met een groene kop

In het kader van GEO, ons internationale duurzaamheidcertificaat, zijn een aantal gebieden op het terrein van de AGC tot beschermd ecologisch gebied aangewezen. 

Tussen hole 4 en 14 en hole 8 en 9 zijn rond de gebieden met kwetsbare natuur rode palen met een groene kop verschenen. Die palen zijn geplaatst om te voorkomen dat golfers deze kwetsbare gebieden betreden 

Het gebied achter een rood/groen paaltje is voor de golfer een penalty area die niet betreden mag worden. Het is verplicht deze verboden speelzone te ontwijken met één strafslag volgens regel 17.1e. Droppen binnen twee stoklengtes vanaf het punt waar de bal de grens van het gebied passeerde, niet dichter bij de hole, of op de lijn naar de vlag, recht naar achteren.
Daar er vooral zeer hoge vegetatie staat in deze natuurgebieden, was spelen van daaruit over het algemeen niet mogelijk (als de bal al gevonden werd). Nu hoeft u de bal dus niet meer onspeelbaar te verklaren of als ‘lost ball’ te beschouwen. U heeft nu het alternatief zoals hier beschreven: droppen met een strafslag op het punt dat de bal dit gebied binnen vloog

 

Derde kwartaal 2019

In het derde kwartaal 2019 zullen de volgende extra werkzaamheden in de baan uitgevoerd worden;

  • De omgevallen bomen bij hole 4 en 6 zullen worden afgezaagd.
  • Vernieuwen en herstellen van het dek van diverse bruggen door de gehele baan. De bruggen bij hole 17 en 18 verkeren in slechte conditie.
  • De oefenbunker bij het clubhuis zal worden opgeknapt.
  • Selectief maaien van de berenklauwplant en distels in de baan.

Zoals u wellicht heeft opgemerkt, zijn op diverse plaatsen mengsels van wilde bloemen gezaaid om hierdoor kleur in de baan te krijgen en vooral om insecten aan te trekken. De baancommissie onderzoekt op welke plaatsen nog meer gezaaid kan gaan worden en welke zaden hiervoor geschikt zijn.