Van de Baancommissie; renovatie hole 9 en beheer waterpartij

 

Bloemen, we kunnen er geen genoeg van krijgen!

Met dank aan Koen Suijk voor het maken van deze prachtige foto’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovatie van hole 9

Het compleet dichtgegroeide poeltje op hole 9 bleek een grote rietvlakte te zijn geworden, met enkele plukken lisdodde en een klein stuk waar nog water in stond. Hier hebben de amfibieën waarschijnlijk nog een schuilplaatsje kunnen vinden tegen de verdroging.

De vraag rees: hoe kan een structurele oplossing gevonden worden voor een duidelijk en doelmatig beheer. Deze poel maakt in de eerste plaats onderdeel uit van het golfspel, hij ligt immers in de slaglijn van tee wit en geel en tevens moet spontane natuurontwikkeling tot de mogelijkheden blijven behoren. 

Het leidde tot een aanpak die met grote machines is uitgevoerd om de hole weer zo in te richten dat de gehele fairway en bunker over het water goed te zien blijft. De natuurlijke ontwikkeling van de oever gaat in principe alleen aan de rechterzijde plaatsvinden in continuïteit met de ruigte rechts.


Bunkers

De groep van drie bunkers (1992) is omgevormd tot één grote bunker en de vierde bunker links, is komen te vervallen. Vanuit het oogpunt van het spel waren deze bunkers niet altijd eerlijk om uit te spelen en mede in het kader van efficiënt beheer was behoefte aan een aaneengesloten bunker. Visueel speelt deze nu ook op afstand een belangrijke rol.

 

Begroeiing oevers van de poel

Glooiende oevers zijn goed voor kikkers en padden. Zij leven immers niet de hele tijd in het water, maar komen ook regelmatig aan wal. Door een glooiende oever aan te leggen krijgen zij het alvast makkelijker. Het water aan de glooiende oever warmt ook sneller op waardoor eieren en larven van kikkers en salamanders sneller ontwikkelen.

In een poel moet altijd water staan, ook al is het maar weinig en mag het niet met riet dichtgroeien. De meeste waterplanten en oeverplanten kunnen wel tegen een korte periode van droogte. De meeste diersoorten die in of rond poelen leven ook, behalve de salamanders. De begroeiing rechts zal natuurlijk plaatsvinden.

Nadere informatie over natuurbeheer waterpartij hole 9 klik hier

De uitvoering is, ondanks de regen op de laatste werkdag, een zorgvuldig verzorgd project geworden, met weinig tot geen schade en nauwelijks overlast voor de golfers.
Het resultaat is prachtig en verdient een groot compliment aan allen die hierbij betrokken zijn geweest. Speciaal Frank Klaver en zijn greenkeepersteam, Gerard Jol, Baanarchitect en Gert Kuit en Willem de Voogt van de Baancommissie. En niet te vergeten de medewerkers van firma De Ridder die met groot materieel aan het werk is geweest.

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2020