Van de Baancommissie; juli 2019

De baancommissie wil u graag informeren over het volgende.

– Rapport STRI juli 2019 inzake de conditie AGC
   golfbaan

– Watergebruik / sproeibeleid in de baan
– Wilde bloemen in de baan
– Eikenprocessierups

 

 

 

 

Rapport STRI juli 2019 inzake de conditie AGC golfbaan

Jaarlijks wordt het Sports Turf Research Institute (STRI) uit Engeland diverse keren geconsulteerd en om advies gevraagd om de AGC baan in optimale conditie te krijgen en te behouden. De specialisten van STRI hebben een unieke expertise inzake sportgrasvelden, zoals voetbalvelden, tennisbanen en golfbanen.

In juli 2019 is er een bezoek geweest aan onze baan en is over de staat ervan door de expert Colon Nolan gerapporteerd.

Wij willen een aantal van de conclusies van Mr. Nolan graag met u delen.

 • De bemesting van de greens is in alle opzichten ideaal.
 • De staat van de greens was de beste die hij dit jaar tot nu toe waar dan ook heeft gezien.
 • De apron van de greens is sterk verbeterd ten opzichte van vorige inspecties.
 • Het Festuca gras (grassoort speciaal geschikt voor golfbanen) breidt zich langzaam maar zeker uit, mede door de bezanding.
 • De groeikracht van het gras op de teeboxen is uitstekend, precies zoals het moet zijn.
 • De fairways zijn aan de droge kant, maar zijn in goede conditie mede dankzij naleving van de in het verleden gegeven behandeladviezen.

Geconcludeerd mag worden dat het AGC greenkeepersteam een groot compliment mag krijgen voor het vele werk en hun inzet om onze baan in topconditie te houden. Wij zijn blij met dit prachtige resultaat en zullen alles in staat stellen om de baan in goede staat te houden en te verbeteren.

 

Watergebruik / sproeibeleid in de baan

Wist u overigens dat er heel veel water nodig is om de baan goed bespeelbaar te houden? Er zijn op dit moment vergevorderde plannen om overtollig (regen)water van het naastgelegen havenbedrijf tijdelijk op te slaan in de wateren van de AGC, en te gebruiken voor het doorspoelen van onze sloten en poelen. De kans op blauwalg zal hierdoor drastisch afnemen. Voor de irrigatie van de baan wordt onder andere oppervlaktewater gebruikt uit de ringvaart. Bij de beregening van de baan gaat ‘t om grote aantallen kubieke meters. Zorgvuldig omgaan met gebruik van water is van groot maatschappelijk belang.

Om u een idee te geven, de volgende cijfers betreft de hoeveelheid water per sproeibeurt op de AGC:

Fairways 500 m3 
Bunkers 150 m3
Greens 150 m3

 

Wilde bloemen in de baan.

 

Met oog op het bevorderen van de natuurlijke biodiversiteit zijn er diverse plantvakken ingezaaid met wilde bloemen. Het resultaat liet door de koude en weinig regen even op zich wachten, maar sinds een paar weken zien we een feest van bloemen in de baan.

Tussen hole 1 en achterzijde teebox hole 2 zijn medio juli een drietal stukken grond kaal gemaakt. Ook hier zijn bloemzaden ingestrooid. Deze zullen naar verwachting in augustus/ september een zee van bloemen laten zien. Ook halverwege links op hole 4 is de houtwal vervangen door een gebied met wilde bloemen.

 

Eikenprocessierups

Zoals we uit alle media weten is de eikenprocessierups flink opgerukt in ons land. Ook de AGC heeft nu de eikenprocessierups in haar eikenbomen. De haren van deze rups kunnen nare jeukende en ook pijnlijke huidreacties geven.

In het kort:

 • De eikenprocessierups kan ‘s zomers in eikenbomen zitten.
 • De rups heeft brandharen. Deze veroorzaken jeuk, bultjes en oogklachten.
 • Vermijd contact met de rups. 
 • Bij klachten:
  • Spoel de huid en ogen goed met lauw water.
  • Of strip de huid met plakband.
  • Niet wrijven of krabben!
 • De klachten gaan binnen 2 weken vanzelf over.
 • Bel uw huisarts bij oogklachten waarbij spoelen niet helpt.
 • Bel direct de huisarts bij steeds dikkere lippen, tong of oogleden en/of benauwdheid.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de eikenprocessierups, de klachten, adviezen bij klachten etc. 

De greenkeepers hebben inmiddels een groot aantal van onze eiken vrij gemaakt van de rupsen, maar toch zullen er ongetwijfeld nog eiken zijn waarop de processierups zit.  

Vooral dieper in de bosvakken is de kans groter. Mocht U ergens de processierups nog zien, graag de exacte locatie doorgeven aan baancommissie@gmail.com

 

Heeft u vragen of opmerkingen aan de baancommissie? U kun ons bereiken via baancommissieagc@gmail.com

Juli 2019