Van de Baancommissie; januari 2020

 

Baanbeheer

De baancommissie wil u graag op de hoogte houden van de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het baanbeheer. Heeft u vragen, suggesties, op en/of aanmerkingen over de baan, dan kunt u contact opnemen met de baancommissie: baancommissieagc@gmail.com 

Nieuwe greenkeeper

U heeft hem waarschijnlijk al eens gezien. Het greenkeepersteam heeft met ingang van 1 december 2019 versterking gekregen van een nieuwe greenkeeper. Zijn naam is Luke Goff.

 

 

 

 

 

 

 

 


Extra werkzaamheden komende wintermaanden

In het eerste kwartaal 2020 zullen de volgende extra werkzaamheden in de baan uitgevoerd worden;

  • Vernieuwen van een drietal bruggen.
  • Herstel en verbeteren van de paden met Bestone.
  • Doorspuiten van de drainage in de baan.
  • Snoeiwerk struiken en bomen, dit is nodig om licht en lucht op de greens te krijgen en te houden. Dit helpt ziektes en schimmels in de baan te voorkomen.


Bruggen

Diverse bruggen zijn aan groot onderhoud of vernieuwing toe. De firma Floridus is in januari begonnen met herstel en vervanging van drie bruggen. Dit betreft de bruggen bij hole 10, 17 en 18. Op de website is melding gedaan als u bij het spelen hiervan enige hinder heeft ondervonden.

 

Paden

Er zijn diverse materialen gebruikt voor het herstellen van de paden in de baan en rondom clubhuis en parkeerplaats. De paden worden op dit moment hersteld met Bestone.

 

 

 

Doorspuiten drainagebuizen

De AGC is er trots op dat gedurende de natte wintermaanden onze baan vrijwel niet gesloten is wegens wateroverlast. Dit is het resultaat van de bezanding van de baan en het drainagesysteem in de baan. De drainagebuizen vragen regelmatig onderhoud en worden in de wintermaanden doorgespoten.


Snoeiwerk struiken en bomen

Snoeien van bomen en struiken is nodig om licht en lucht op de greens te krijgen en te houden. Dit helpt ziektes en schimmels in de baan te voorkomen.


Baandiscipline

De Baancommissie blijft zich zorgen maken over het gebrek aan baandiscipline.
De hoeveelheid pitchmarks op de greens en uitgeslapen plaggen in de baan die niet worden teruggelegd baart ons grote zorgen. Dit kost tijd, en daardoor geld, om deze te herstellen.
Wilt u elkaar blijven attenderen op herstel van pitchmarks, terugleggen van plaggen en met zorg rijden met de trolleys in de baan en rondom de greens?

De greenkeepers en uw medespelers zullen u dankbaar zijn!

Bekijk bijgaande video van de NGF, hierin wordt belang van het goed zorgen van de golfbaan nog eens duidelijk uitgelegd.

Video NGF “Hoe zorg je goed voor de golfbaan”.

 

 

 

 

 

 

Januari 2020