Van de Baancommissie; herstel van de paddenpoel op hole 9.

Zoals u heeft kunnen lezen onder “laatste nieuws” op de website wordt er deze maand gewerkt in de baan bij hole 9. Het plan is om deze hole in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Gezien de bijzondere droge weersomstandigheden van begin deze maand, kunnen de werkzaamheden van de eerste fase met minimale schade aan terrein en paden worden uitgevoerd. Het streven is dit project deze maand afgerond te hebben.

 

De vijver voor de herenafslag op hole 9 is oorspronkelijk, bij aanleg in 1996, bedoeld geweest voor de afvoer van overtollig regenwater. Na verstoppingen van de aangelegde drainage en overvloedige regenval ontstond spontaan een vijver. Veel amfibieën hebben daar gretig gebruik van gemaakt en onder andere een prachtige platbuik libelle kolonie heeft zich er gevestigd. Om dit te behouden is toentertijd besloten om de drainage af te sluiten. Helaas is de vijver in de loop der jaren geheel dichtgegroeid met riet en is de vijver steeds ondieper geworden. In droge perioden moest de vijver vaak bijgevuld worden met zoet water van elders, water dat in deze droge periodes ook hard nodig was voor de baan.

 

Situatie in 1996

 

Platbuik libelle

 

Waar moet een paddenpoel nu aan voldoen om optimaal te functioneren?

Zoet water is essentieel voor een paddenpoel en het verziltte kwelwater uit de polder is daar niet erg geschikt voor. Ook moet de poel minimaal 1 meter diep zijn en mag niet met riet volgroeien. Het is zinvol om een noordoever te hebben die een deel ondiep is om de al vroeg in het voorjaar koudbloedige amfibieën een optimale plek te geven om op te warmen. De paddenpoel krijgt géén open verbinding met water waarin vis leeft, de larven (kikkervisjes) worden dan opgegeten door de vissen. Een gevarieerde kruidenlaag rond het water met met nectarplanten is belangrijk omdat ze insecten aantrekt die als voedsel kunnen dienen voor de amfibieën.

Onderhoud, zoals het schonen om verlanden tegen te gaan, wordt in het najaar gedaan als zich geen amfibieën meer in de poel bevinden. Een deel van de poel wordt daarbij bovendien onberoerd gelaten

Bij het uitbreiden van de poel en herstellen van de omgeving wordt nauwkeurig rekening gehouden met het behoud van de aanwezige amfibieën populatie.

 

Wat gaat er met al het riet gebeuren?

We proberen na het klepelen van het riet dit te verplaatsen (transplanteren) naar het aangrenzende natuur rough gebied, zodat er een continue gebied voor overwintering van de amfibieën wordt gecreëerd.

 

Nog een belangrijke noot voor de golfers:

de poel wordt niet groter dan het rietgebied dat we voorheen hadden. De carry is zelfs minder.

augustus 2020