Van de Baancommissie: Bemesting en gewasbescherming

Sinds jaar en dag gebruiken wij op de AGC producten voor bemesting en gewasbescherming. De producten voor de bemesting zijn niet aan regelgeving gebonden. Voor gewasbescherming worden – uiteraard- alleen producten gebruikt die zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Voor het gebruik van de producten voor bemesting en gewasbescherming heeft de greenkeeping sedert kort de beschikking over een hele nieuwe, zeer moderne spuitmachine. Die spuitmachine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor bemesting. Af en toe worden echter ook nog gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.

Volgens de veiligheidsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen, dient bij het gebruik voorkomen te worden dat deze middelen in vloeibare vorm in aanraking komen met huid en ogen. Op de nieuwe spuitmachine zitten de greenkeepers niet meer in een afgesloten cabine, maar in de open lucht. 

Daar de vloeistoffen via spuitarmen in heel fijne druppelvorm op het gras worden gespoten, dragen de greenkeepers beschermende kleding, ter voorkoming van ieder risico op direct huidcontact. Op die manier wordt voorkomen dat bij bijvoorbeeld een windvlaag vloeistofdruppels de greenkeeper bereiken.

 

Er wordt overigens door de greenkeepers niet gespoten als er te veel wind staat. Bovendien wordt er altijd heel vroeg in de ochtend (in de zomer al om 06.00 uur) begonnen met spuiten, zodat meestal het spuitwerk al gedaan is voordat de eerste spelers arriveren, want als er gespoten is en het gras nog niet is opgedroogd is het beter om huidcontact met het gras te vermijden.

Voortaan zal op de website vermeld worden als er op een bepaalde dag met gewasbeschermingsmiddelen wordt gewerkt.

Wilt U meer weten over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de vraag of daaraan voor het publiek risico’s zijn verbonden, klik hier voor advies van het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen. Volgens dit advies zijn er geen risico’s onder realistische gebruiksomstandigheden.

Foto: Aalscholver (c) A.p. Verwoerd

 1 oktober 2019