Van de Baancommissie: aanvullende informatie inzake verbod gewasbeschermingsmiddelen

Op de website berichtte de baancommissie U reeds in januari 2017 over het komende verbod op het gebruik van chemische gewasbestrijdingsmiddelen. Klik hier voor bericht Green deal. 

Het verbod op het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen zou ingaan per 1 januari 2020, maar in de tussentijd zou onderzocht worden in hoeverre het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor een goed beheer nog noodzakelijk is en onder welke voorwaarden eventueel nog gedurende een bepaalde periode uitzonderingen op het verbod gemaakt zouden kunnen worden.

 

Wat is op dit moment de stand van zaken? Een tussentijds bericht.

Inmiddels is duidelijk geworden dat sommige gewasbestrijdingsmiddelen bij het beheer van golfbanen en meer in het algemeen bij het beheer van sportvelden nog onmisbaar zijn. Zo zijn sommige schimmelziektes op de greens alleen met gewasbeschermingsmiddelen te bestrijden en bestaat er anders het risico dat de greens langdurige schade oplopen. Ook voor het verwijderen van onkruiden als klaver, weegbree en madelieven in de fairways is het gebruik van een onkruidverdelger nog onmisbaar.

Tussen de sportwereld en de politiek is langdurig gesproken over de vraag of ook na 1 januari 2020 onder bepaalde voorwaarden nog gedurende een paar jaar met gewasbeschermingsmiddelen zou mogen worden gewerkt. Naar wij eerder van de NGF hadden begrepen, was er zelfs met de politiek in principe overeenstemming bereikt dat onder meer in de hiervoor gegeven voorbeelden onder bepaalde voorwaarden nog een paar jaar met gewasbeschermingsmiddelen zou mogen worden gewerkt.

Onlangs echter heeft de desbetreffende staatssecretaris volkomen onverwacht aangegeven zij haar steun aan het bovenstaande intrekt. Per 1 januari 2020 gaat dus een algeheel verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gelden en alleen in zaken van nationaal belang zou daar volgens de staatssecretaris nog van af geweken kunnen worden.

De staatssecretaris zou vorige maand nog met een nadere standpuntbepaling komen, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd.

Wat zegt de NGF?

De NGF hoopt dat voor wat betreft de golfwereld er toch nog een uitzondering komt voor het bestrijden van schimmelziektes op de greens. De NGF vreest echter met grote vreze dat er op de fairways vanaf 1 januari as geen onkruidverdelgers meer mogen worden gebruikt.

Wat betekent dit voor de AGC?

Zoals in het Birdie artikel uit 2017 al aangegeven betekent dit voor de fairways dat vooralsnog onkruiden met de hand zullen moeten worden verwijderd. Machinale verwerking is namelijk nog niet mogelijk.

Dit betekent dat we als AGC waarschijnlijk zullen moeten gaan kiezen.

  • Gaat de greenkeeping de onkruiden in de fairways met de hand verwijderen? We hebben dan meer greenkeepers nodig en dat kost geld!
  • Gaan de leden op vrijwillige basis van tijd tot tijd met de hand zelf de onkruiden verwijderen? Gaat de baan die dag dan dicht?
  • Accepteren we dat er voortaan onkruiden in de fairways staan?

Tot slot:

We informeren U verder zodra de politiek haar nadere standpunt heeft bepaald.

oktober 2019