Update Coronavirus en Golf; 25 maart 2020

Gisteren dinsdag 24 maart ontving u de Birdiemail. Daarin staat in het stukje ‘van het bestuur’ dat het zeker is dat de baan tot en met 1 juni gesloten blijft. Dat is niet correct. Onze baan is, conform de richtlijnen, zeker gesloten tot en met 6 april.

De datum 1 juni is er ‘heet van de pers’ ingeslopen als gevolg van de regeringspersconferentie van jongstleden maandag. Al snel bleek dat deze datum voor onduidelijkheid zorgde.

Lees hieronder de update van de NGF van 24 maart. Kort samengevat komt het erop neer dat  elk sportcomplex, dus ook onze baan, tot 6 april gesloten blijft. Wat er daarna gebeurt, is nu niet bekend. De mogelijkheid blijft vooralsnog bestaan dat een golfbaan eerder dan 1 juni a.s. weer open mag.

Ook werd duidelijk dat voor het mogen doorwerken van onze greenkeepers een ontheffing nodig is. Deze is inmiddels aangevraagd.

Het Bestuur van de Amsterdamse Golf Club


Update 24-03-2020 11:58

Aan de NGF-Leden
p/a secretariaten, voorzitters en clubmanagers

Beste mensen,

Week twee in de nieuwe realiteit die gisteren door het kabinet is aangescherpt. We zijn er nog niet van af, zoveel is wel duidelijk, maar veel zaken zijn nog niet duidelijk. 

Gevolgen aanscherping 
De grootste aanpassing is het verbod op samenkomsten tot 1 juni. Gemeentes kunnen hiervoor gebieden aanwijzen. En een samenkomst is dan meer dan 2 personen die niet de 1,5 meter regel in acht nemen. Vanmorgen lezen wij op de site van het ministerie: “Betekent dit dat ook alle andere maatregelen worden verlengd tot 1 juni? Nee. De keuze is gemaakt vanwege organisatorische gronden zoals voorbereidingswerkzaamheden die nu plaatsvinden en waarbij een groot aantal personen betrokken zijn. Zoals Koningsdag activiteiten.”

Dus we hoeven er (nog) niet van uit te gaan dat sport gesloten blijft tot 1 juni. Dit kan natuurlijk veranderen. Zie voor het complete verhaal: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Fitness
Waarschijnlijk heeft u het ook gelezen. Volgens de site van het RIVM zou het toegestaan zijn om personal training 1 op 1 door te laten gaan met de 1,5 meter regel. Wij zoeken uit hoe dit precies zit. Sportaccommodaties moeten namelijk gesloten blijven, in ieder geval tot 6 april.

Onderhoud golfbanen en corona
Vorige week gaven wij aan hier deze week op terug te komen. Op de site van NOC*NSF en VSG staat een tekst over de gevolgen van het sluiten van sportvelden, waar wij ook onder vallen, voor onderhoud. Wij vonden die tekst niet in een keer duidelijk en hebben navraag gedaan en we zijn tot de volgende conclusie gekomen: onderhoud is alleen mogelijk met een ontheffing van uw lokale gemeente. Sluiting van sportvelden/parken betekent ook sluiting voor onderhoudsmedewerkers. VSG heeft hierbij aangegeven dat het niet de verwachting ligt dat er direct gehandhaafd gaat worden, maar dit kan wel. En sinds gisteren kunnen er ook boetes uitgedeeld gaan worden. Dus ons advies: vraag bij uw gemeente een ontheffing aan.  

Zie de bijlage die u kunt gebruiken bij de aanvraag van uw ontheffing. Mocht u problemen ondervinden met uw gemeente met de ontheffing, dan vernemen wij dat graag. De ontheffing moet ook door de golfbaan aangevraagd worden als het onderhoud is uitbesteed.

Wat te doen met douches in de kleedkamers en het gevaar van legionella?
Sportaccommodaties mogen niet gebruikt worden en dat geldt dus ook voor douches, maar om legionellagroei te beperken, is het verstandig om te letten op de volgende zaken.

  • Voorkom stilstand van water in een systeem.
  • Stel de boiler of combiketel goed af (ten minste 60 graden).
  • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks. Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).

GOLF.NL magazine 
De gevolgen van het coronavirus hebben ook het productieproces van het GOLF.NL magazine bij onze partners in deze ondermijnd. Het eerste van twee magazines dat normaliter in de laatste week van maart wordt verstuurd naar zo’n 230.000 huishoudens zal niet bij iedereen al deze week op de deurmat vallen. De vertraging heeft als gevolg dat een groot deel van de magazines pas volgende week of zelf iets later kan worden bezorgd. Onze excuses daarvoor.

GOLF.NL aangepaste content
Op GOLF.NL spelen we zoveel mogelijk in op de huidige situatie. Naast dat we golfers op de hoogte houden door middel van een FAQ, hebben we artikelen gepubliceerd zoals ‘Thuistips voor de golfer’ en ‘Stay at home challenge’. De redactie is aan de slag met meer content en blijft komende periode inspelen op de situatie.

Groet 

Jeroen Stevens 
Directeur