Tijdelijke Local rules

Wortels van bomen

Als een bal van een speler in het algemene gebied ligt en er is een belemmering door blootliggende boomwortels, zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

Greenside bunker hole 14

De beschoeiing in de bunker vlak vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 16.1c. De watergrens wordt door de palen aangegeven.

Straf voor overtreding van een Tijdelijke Local Rule: Algemene straf
Let op:

In verband met de werkzaamheden op hole 2 is deze hole ingekort. 
Voor de witte en gele tees is dit meer dan 50 meter maar minder dan 100 meter. 
Het gevolg is dat spelers die de eerste 9 holes van deze tees spelen, geen kaarten kunnen inleveren. 18 holes spelen kan wel Q zijn. 

13 juni 2023

error: Content is protected !!