Tijdelijke Local rules

Hole 11

Het zandige, ingezaaide gebied rond de afslagplaatsen van hole 11 is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een (GUR). Een belemmering door deze verboden speelzone moet worden ontweken volgens Regel 16.1b.
Voor het ontwijken van de GUR tussen het water en de green is als extra optie een dropzone links naast het pad.

Hole 12

Voor het ontwijken van de GUR links op de fairway van hole 12 volgens Regel 16.bf is als extra optie een dropzone.

Wortels van bomen

Als een bal van een speler in het algemene gebied ligt en er is een belemmering door blootliggende boomwortels, zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16-1b.
Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

Greenside bunker hole 14

De beschoeiing in de bunker vlak vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 16.1c. De watergrens wordt door de palen aangegeven.

Straf voor overtreding van een Tijdelijke Local Rule: Algemene straf

30 april 2024

error: Content is protected !!

23 juni "Amsterdam on Tour" er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Mis het niet en schrijf je nu in!!