Tijdelijke Local rules

Plaatsen

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal. 
  • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: 15 cm van het  referentiepunt, met de volgende beperkingen:
    • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en 
    • dit gebied moet in het algemene gebied zijn. 

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgende de Regel 14.2 (2) en 14.2e. 

Wortels van bomen

Als een bal van een speler in het algemene gebied ligt en er is een belemmering door blootliggende boomwortels, zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

Greenside bunker hole 14

De beschoeiing in de bunker vlak vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 16.1c. De watergrens wordt door de palen aangegeven.

Straf voor overtreding van een Tijdelijke Local Rule: Algemene straf

1 december 2022

error: Content is protected !!