Lidmaatschap 18-34

 

Zij die geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap 18-34 kunnen een mail sturen naar secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl met het verzoek om toezending van een aanmeldingsformulier. Het formulier dient uiterlijk 1 oktober 2021 door het secretariaat te zijn ontvangen. 

Vervolgens zullen er kennismakingsgesprekken worden gevoerd in oktober. Tijdens dit gesprek zullen de commissieleden uitvoerig informatie geven over het ‘reilen en zeilen’ op de club. Afhankelijk van de gevoerde gesprekken en van het aantal beschikbare plaatsen zal een aantal geïnteresseerden in november worden geïnformeerd of zij de procedure voor het verkrijgen van het lidmaatschap kunnen voortzetten om te worden toegelaten per 1 januari 2022.

De jaarlijkse contributie in 2021 bedraagt:

Contributie leden 18-26 jaar € 435,-
Voorschot Shop € 17,50
Voorschot Restaurant € 75,-
NGF-bijdrage € 19,-
Eenmalig entreegeld €150,-
(alleen voor nieuwe leden)  

Vanaf het jaar waarin je 27 wordt is een nieuw contributieschema van toepassing dat uitgaat van een geleidelijke ingroei in de betaling van de perpetuele lening. Meer informatie zie lidmaatschap AGC.

Afmelden voor het lidmaatschap dient uiterlijk 31 oktober 2021 schriftelijk, per post of via de mail te zijn door het secretariaat te zijn ontvangen.
Dit geldt ook voor eventuele verzoeken tot categoriewijziging van het lidmaatschap.
Te laat ontvangen opzeggingen/verzoeken zullen pas op 1 januari 2023 kunnen worden geëffectueerd.

Voor meer informatie en/of vragen over het lidmaatschap kan je je richten tot:
secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl