Lidmaatschap 18-34

 

 

De inschrijfperiode voor het lidmaatschap 2023 zal in tegenstelling tot eerdere jaren veel vroeger starten en wel op 1 mei 2022. De komende weken zal over de dit jaar volgen aannameprocedure nadere informatie worden verstrekt. 

 

De jaarlijkse contributie in 2022 bedraagt:

Contributie leden 18-26 jaar € 445,50
Voorschot Shop € 17,50
NGF-bijdrage € 19,-
Eenmalig entreegeld € 150,-
(alleen voor nieuwe leden)  
   

Vanaf het jaar waarin je 27 wordt is een nieuw contributieschema van toepassing dat uitgaat van een geleidelijke ingroei in de betaling van de perpetuele lening. Meer informatie zie lidmaatschap AGC.

 

Voor meer informatie en/of vragen over het lidmaatschap kan je je richten tot:
secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl

maart 2022