Stichting Handicart

Op 23 december j.l. zijn onze 10 buggy’s door de Stichting Handicart vervangen door 10 nieuwe. Deze lopen op lithiumbatterijen en vergen nauwelijks enig onderhoud. De oude worden opgeknapt en daarna of elders gebruikt in Nederland of verkocht aan het buitenland.

 

Deze vervanging, welke in de komende tijd op alle golfclubs gefaseerd plaatsvindt, betekent een grote investering. Zonder donateurs is deze vervangingsoperatie vrijwel onmogelijk en helaas zijn er daarvan nog steeds te weinig. Bent u al donateur? Zo niet, neem dan of een folder mee in de hal van het clubhuis of meld u aan via de website van de Stichting Handicart.
Om het u makkelijk te maken, het bankrekeningnummer is: NL 34 INGB 0005 3458 54 t.n.v. Stichting Vrienden Handicart.

 

De Amsterdamse Golf Club is de Stichting Handicart dankbaar voor de voortvarendheid waarmee deze operatie is gerealiseerd.

 

De pashouders en donateurs hebben in het najaar van 2020 een verzoek tot jaarlijkse donatie ontvangen. Pashouders worden geacht €50 te schenken. Van donateurs wordt verwacht €25 te doneren. De hoogte van het pashouder bedrag is zo bepaald gezien de diensten die er tegenover staan.

M.i.v. dit jaar zal een pashouder die niet of te weinig bijdraagt, geen gebruik meer kunnen maken van een Handicart à €4.50 per ronde. Helaas zal dan het volledige bedrag (€25) per keer betaald moeten worden.

Mocht u inmiddels een ander e-mailadres hebben of geen donateur c.q. pashouder meer (willen)zijn, dan verzoek ik u vriendelijk deze wijziging aan de Stichting Handicart en aan ons secretariaat door te geven.

Hartelijk dank, mede namens de Stichting Handicart.

Ik wens u een prachtige post-corona lente toe met veel droge dagen waarop de nieuwe karren hun schoonheid en potentie kunnen etaleren tot vreugde van hen die voor hun golfplezier van deze karren afhankelijk zijn.

error: Content is protected !!