Stalling en oplaadpunt elektrische fietsen

Steeds meer leden hebben een elektrische fiets. Anticiperend op deze ontwikkeling hebben we naast de hoofdingang, bewust uit het zicht achter de heg, een plek gecreëerd om deze relatief dure fietsen zo veilig mogelijk te stallen.

Er zijn vier “aanleunbeugels” geplaatst, waaraan 8 fietsen vastgemaakt kunnen worden. Aan de gevel zijn 4 dubbele contactdozen bevestigd, zodat ook onze leden met een fiets zonder afneembare batterij kunnen opladen. Ter aanmoediging van milieuvriendelijk vervoer is dit vooralsnog kosteloos.

Aan de rechterzijde staat een standaard rek voor de overige fietsen.

 

error: Content is protected !!