Sponsormogelijkheden

De Amsterdamse Golf Club heeft verschillende sponsormogelijkheden (bedrijfslidmaatschap, sponsorschap en adverteren). Bij interesse in een van de sponsormogelijkheden gelieve  contact op te nemen met secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl

Bedrijfslidmaatschap

Commerciële partijen die geïnteresseerd zijn om zelf gebruik te maken van een van de mooiste banen in de regio Amsterdam al dan niet in gezelschap van relaties, kunnen een bedrijfslidmaatschap aangaan met de Amsterdamse Golfclub.

Wat houdt een bedrijfslidmaatschap in vogelvlucht in

 • Een commerciële relatie met de Amsterdamse Golf Club voor tenminste 1 jaar met verlengingsoptie.
 • Twee leden van het management van het bedrijf of één lid van het management en zijn/haar partner worden lid van de Amsterdamse gedurende de looptijd van de overeenkomst, met dezelfde rechten en plichten als ieder ander gewoon lid van de vereniging, behalve stemrecht op vergaderingen, deelname aan clubevents en competitie. 
 • Een vast aantal speelrechten per jaar van 9 holes voor relaties. Bovendien kunnen de aangewezen personen onder de daarvoor geldende voorwaarden relaties tegen introductietarief uitnodigen.
 • Het recht om eens per jaar een golfwedstrijd en/of clinic te organiseren.
 • Deelname aan de jaarlijkse sponsorwedstrijd.
 • Deelname aan de bedrijvencompetitie gedurende het jaar.
 • Gebruik van de vergaderruimte voor max. 10 personen.
 • Het bedrijfslid mag gebruik maken van alle faciliteiten van de Amsterdamse voor het organiseren van bedrijfslunches en -diners, vergaderingen en dergelijke. Kosten van het restaurant zijn daarbij voor eigen rekening.
 • Mogelijkheid tot het nemen van golflessen bij de clubprofessionals en het behalen van het GVB.
 • Gereserveerde parkeerplaatsen.

Sponsorschap

Commerciële partijen die geïnteresseerd zijn om gebruik te maken van een van de mooiste banen in de regio Amsterdam om te netwerken en relaties te ontvangen, kunnen een sponsorschap aangaan met de Amsterdamse Golf Club.

Wat houdt het sponsorschap in vogelvlucht in

 • Een commerciële relatie met de Amsterdamse Golf Club met een vaste looptijd.
 • Een vast aantal speelrechten per jaar van 9 holes voor zowel de sponsor als relaties.
 • Naamsvermelding van de sponsor bij een hole of ander object, op de website, in het clubblad en in de hal van het clubhuis.
 • Het recht om eens per jaar een golfwedstrijd en/of clinic te organiseren.
 • Deelname aan de jaarlijkse sponsorwedstrijd.
 • Deelname aan de bedrijvencompetitie gedurende het jaar.
 • Gebruik van de vergaderruimte voor max. 10 personen.
 • Mogelijkheid tot het nemen van golflessen bij de clubprofessionals en het behalen van het GVB.
 • Gereserveerde parkeerplaatsen.

Adverteren

Wat houdt het adverteren in vogelvlucht in

 • Adverteren kan via de magazine van de Amsterdamse Golf Club: Birdie.
 • Adverteren kan via de de teebordjes die bij elke hole staan. 

Birdie

De Birdie is sinds 1985 het clubblad van de Amsterdamse Golf Club. Aanvankelijk als maandblad vol mededelingen. De Birdie verschijnt nu twee maal per jaar, in mei en in november.

Naamsvermelding teebord

Voor meer  informatie en tarieven teebord kunt u contact opnemen met het secretariaat (020-4977866) of mail naar secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl

error: Content is protected !!