Renovatie teeboxen Hole 2 in juni 2023

De tees van hole 2 zullen vanaf 12 juni worden gerenoveerd. In verband met deze werkzaamheden is deze hole ingekort. LET OP: Voor de witte en gele tees is dit meer dan 50 meter maar minder dan 100 meter. Het gevolg is dat spelers die de eerste 9 holes van deze tees spelen, geen kaarten kunnen inleveren. 18 holes spelen kan wel Q zijn. 

Waarom is dit nodig?

De tees van hole 2 verkeren nog in de oorspronkelijke staat zoals ze bijna 35 jaar geleden zijn aangelegd. Verderop kan je meer lezen over waarom teeboxen na verloop van tijd gerenoveerd moeten worden. In de begroting van de baancommissie voor 2023 is hiervoor een post opgenomen.

Wat gaat er veranderen aan de hole?

Uitgangspunt is om de huidige rechte eenvoudige hole op te knippen in diverse tees die verhoogd zullen worden. De hole verandert hierdoor in een spannendere par 3-hole. Vanaf rood wordt de hole iets korter, hiermee wordt meegegaan in de trend om de par 3-holes korter te maken. Vanaf wit wordt de hole langer en daardoor uitdagender voor de lage handicappers.

Op bijgaande schets is aangegeven hoe de nieuwe tees gesitueerd gaan worden.

Bomen en bunkers blijven ongewijzigd op hun plek. Punt van aandacht voor de toekomst is dat de plataan aan de linkerkant van de fairway zal blijven groeien en op enig moment een (echt) obstakel in het spel zal worden.

Hoelang gaat de renovatie duren?

De nieuwe teeboxes moeten worden ingezaaid, en mede afhankelijk van de weersomstandigheden zal het een aantal maanden duren voordat deze in gebruik genomen kunnen worden.

Vragen?

Neem contact op met de baancommissie of mail naar baancommissieagc@gmail.com.

Waarom moeten teeboxen na verloop van tijd gerenoveerd worden?

Teeboxen lopen slijtage op door veelvuldig gebruik, weersomstandigheden en onderhoud. Periodieke renovatie van teeboxen is cruciaal voor het behoud van een hoogwaardig speeloppervlak, het waarborgen van de veiligheid van de spelers, het verbeteren van de visuele aantrekkingskracht van de baan, het verbeteren van de duurzaamheid en het vergemakkelijken van effectief baanonderhoud.

Spelerservaring

Goed onderhouden teeboxen zorgen voor een vlakke, stabiele ondergrond voor golfers om af te slaan, wat zorgt voor consistentie in de slagen en het vermindert de kans op blessures. Bij de renovatie wordt het oppervlak van de teeboxen geëgaliseerd, worden oneffenheden of slijtage verwijderd en wordt gezorgd voor een consistente grasmat.

Onderhoud van de baan

Teeboxen staan onder grote druk door het drukke voetverkeer, kuilen van clubs en de herhaalde impact van golfballen. Bij de renovatie kan het onderhoudspersoneel onderliggende problemen aanpakken, zoals bodemverdichting of beschadigde irrigatiesystemen, en onderhoudspraktijken toepassen die een gezonde grasgroei bevorderen. Dit bevordert beter onderhoud op lange termijn en vermindert de noodzaak van uitgebreidere reparaties of vervangingen in de toekomst.

Veiligheid

Oneffen teeboxen kunnen een veiligheidsrisico vormen voor golfers. Een golfer kan gemakkelijk zijn evenwicht verliezen of zijn enkel verzwikken wanneer hij afslaat vanaf een oneffen, onvolledig of beschadigd oppervlak. Renovatie helpt deze gevaren weg te nemen door beschadigde delen te repareren of te vervangen en de spelers een veilige ondergrond te bieden.

Esthetiek

Het uiterlijk van de teeboxen draagt bij aan de algehele esthetische aantrekkingskracht van de hole. Renovatie van teeboxen houdt in dat het gras wordt opgefrist, onkruid of kale plekken worden verwijderd en de algehele visuele aantrekkingskracht van het gebied wordt verbeterd. Dit verbetert de ervaring van de golfer en creëert een positieve indruk van de baan.

Duurzaamheid

Renovaties kunnen bestaan uit het installeren of repareren van drainagesystemen om waterophoping te voorkomen, het verbeteren van de bodemstructuur voor een betere waterpenetratie en wortelontwikkeling, en het treffen van maatregelen om erosie tegen te gaan. Deze inspanningen verhogen de duurzaamheid van de teebox, zodat deze bestand is tegen zwaar voetverkeer en slechte weersomstandigheden.

error: Content is protected !!

23 juni "Amsterdam on Tour" er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Mis het niet en schrijf je nu in!!