Over bunkers, aalscholvers en bomen

Werkzaamheden in de baan

Afgelopen week een van de bunkers op hole 4 van nieuw zand voorzien.
Zo vordert het project gestaag om op alle holes de bunkers te verbeteren.

Om natte plekken in de baan te verminderen, worden extra drainagebuizen aangelegd bij een van de bunkers op hole 4. Op de foto is te zien dat eerst een vrij diepe sleuf moet worden gegraven waar de drainagepijpen in worden gelegd. Deze worden weer opgevuld met zand en vervolgens aangevuld met een toplaag en met gras.

Aalscholvers

Sinds enige tijd hebben we op onze baan een flink aantal natuurlijke hulp-vissers erbij gekregen. In de bomen bij de vijver van hole 9 en de tees van hole 10 kunnen we regelmatig rustende en hun veren drogende aalscholvers zien, tot wel 20 exemplaren in totaal. 

Het zijn flinke eters die zeker een pond vis per dag verorberen.  Ze zijn niet kieskeurig in hun dieet, en kunnen ook forse vissen aan. Ook de rivierkreeft staat tegenwoordig op hun menu, zoals zelfs waargenomen op onze baan.  Hopelijk helpen ze mee om de vis- en kreeftenstand in onze vijvers onder controle te houden. 

Deze vogels zijn waarschijnlijk “gasten” uit het noorden van Europe (Denemarken en Scandinavië) en hebben een beschermde status. Hopelijk komen in het voorjaar hun soortgenoten uit het zuiden hun taak hier overnemen.

Bos en Bomen in de baan

Stand van zaken

Jaarlijks wordt er gedurende de wintermaanden in de bosvakken gesnoeid. Er wordt ruimte tussen de bomen gemaakt opdat ze zich beter kunnen ontwikkelen en zieke bomen, zoals alle essen, worden verwijderd. Dit werk wordt verricht aan de hand van het zg. VTA – VISUAL TREE ASSESSEMENT – dat is een wettelijk verplicht onderzoek naar de gezondheidstoestand van het bos en de bomen en moet om de drie jaar plaatsvinden t.b.v. de veiligheid van de golfers en het personeel.
Aangezien het in 2018 voor de laatste keer was gebeurd, is het dit jaar zeker weer aan de orde. Het VTA-inventarisatie rapport is daarom door een gespecialiseerd bureau recent geactualiseerd, mede t.b.v. het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen.

Naast eventuele ziekte van de bomen, manifesteert zich in steeds sterkere mate het probleem van de bomen met een oppervlakkige wortelgroei, met name bij de Grauwe Abel (Populus canascens) is dit ernstig en gevaarlijk voor het spel en de machines.

Van deze grote bomen zijn er destijds in de z.g. pioniersfase veel van aangeplant, met als doel snel visueel effect te bereiken. In bosbouwtermen worden deze bomen ‘wijkers’ genoemd, vanwege hun snelle groei en hun beperkte levensduur.

Doordat deze wortelproblemen, onder meer links langs de holes 5, 7 en 8, steeds duidelijker zijn geworden, is het noodzakelijk een plan voor de vervanging van deze bomen, op te stellen.

Het rapport geeft overigens ook aan dat het goede onderhoud in de afgelopen jaren door het eigen greenkeepersteam ervoor gezorgd heeft dat er nauwelijks slechte bomen aanwezig zijn. Wel zijn er een aantal zogenoemde risicobomen die bosbouwkundige maatregelen behoeven. Maar na goede snoei en verzorging kunnen deze weer onder de categorie “boom zonder gebreken” worden gerangschikt, of als “attentieboom” worden gelabeld.

Hoe verder??

Er zal een bomenbeheerplan worden opgesteld, waarin o.a. ook de compensatie van de te verwijderen bomen wordt aangegeven. Vele bomen die bij aanleg van de golfbaan ongeveer 30 jaar geleden zijn aangeplant zullen binnen 5 tot 10 jaar aan het einde van hun levensduur zijn. Het is daarom zaak om in deze proactief te handelen.

Vragen?

Mail naar baancommissieagc@gmail.com

error: Content is protected !!