Oppervlakkige groei van boomwortels in de baan (voorkom blessures)

Ter voorkoming van blessures tijdens de swing mag zonder straf deze boomwortels ontweken worden volgens regel 16.1B in het algemene gebied (dus ook in de rough!).

Met name op plaatsen waar de rough en semi rough hoger gras heeft kan dit een slecht zichtbare belemmering zijn in het spel.

De oppervlakkige wortels van de omgewaaide Abeel op hole 8, zullen in week 29 worden verwijderd. Echter ook op andere plekken in de baan kunnen deze oppervlakkig groeiende boomwortels hinder geven.

Tijdelijke local rules Wortels van bomen

Als een bal van een speler in het algemene gebied ligt en er is een belemmering door blootliggende boomwortels, zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

error: Content is protected !!

23 juni "Amsterdam on Tour" er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Mis het niet en schrijf je nu in!!