Onze ganzen

Het is weer ganzentijd op onze baan. ‘t Meest in het oog lopend zijn de Grauwe ganzen maar ook een enkele Canadese gans. Van de Nijlganzen zijn er maar enkele.

De Grauwe gans hoort thuis in Nederland en overwintert hier. Ze broeden niet op onze baan en zullen in de ruiperiode of daarna weer verdwijnen. Ook dit jaar zijn ze weer aan komen zwemmen. De Nijlganzen zien we gelukkig veel minder. Deze exoten zijn en zeer agressief en ze verjagen al onze eenden. De Nijlganzen kunnen niet op tegen de Grauwe gans.

Ganzen eten gras, vooral onze rough en semi rough is favoriet en de restanten na vertering vinden we dan op de baan. Redelijk goede mest, maar door sommigen van ons worden de uitwerpselen als hinderlijk ervaren. Moeten vanwege de uitwerpselen de ganzen worden verjaagd? Dan krijgen wel weer de Nijlganzen en worden ook onze fraaie Kuifeenden, Krakeenden en Tafeleenden verjaagd. Wij zien dit jaar dat de natuur haar evenwicht heeft weten te vinden mede dankzij de Grauwe gans.

Wat doen wij nu aan de ganzenuitwerpselen? Het maaien verwijdert al veel en extra attentie wordt gegeven aan de concentratie op sommige tees. We mogen in de natuur onze sport beoefenen en daar horen ook kleine ongemakken bij.

error: Content is protected !!