Noppenbeleid

Het beleid ten aanzien van trolleys voorzien van banden met noppen, en het belang daarvan met betrekking tot de bespeelbaarheid van onze baan.

Binnen het bestuur, de baancommissie en het greenkeepers team heeft de kwaliteit van onze baan permanent de volle aandacht en wordt geprobeerd om het jaar rond de baan in optimale conditie en bespeelbaar te houden. Zoals bekend is onze baan een kleibaan/polderbaan en niet vergelijkbaar met zandbanen als de Kennemer, Noordwijk, of een bosbaan zoals in Hilversum. Er is sprake van een totaal andere structuur van de bodem waarop de baan gebouwd is. Dat betekent dat er ten aanzien van het onderhoud van golfbanen met een verschillende ondergrond altijd verschillen zullen zijn in het beheer dat gevoerd zal moeten worden.

Noppen op de trolleys hebben het grote voordeel boven wielen zonder noppen omdat er geen zuigende werking van de gladde banden op de natte kleiondergrond plaatsvindt. Bij gladde banden geeft het opgezogen slib een netwerk van zwarte sporen op de fairways, waardoor er een uitgesproken slonzige indruk van de baan ontstaat. Wij hechten grote waarde aan de verzorgde uitstraling van de baan, omdat dit ook het totale zorgvuldige gebruik van de accommodatie in de hand werkt. Ook in de rough (waar over het algemeen geen drainage ligt), is daarom het rijden zonder noppen uit den boze, alhoewel ook met name in de winter ‘trolleys in de rough’ niet gewenst zijn. Een en ander geldt vooral gedurende regenachtige perioden (najaar tot voorjaar). Een bijkomend effect is nog dat de wielen schoner blijven. Overigens heeft de golfindustrie niet voor niets de noppenstructuur geïntroduceerd/omarmd (zie de vele aanbiedingen op websites)

Circa 10 jaar geleden heeft de Amsterdamse gekozen voor het ”noppenbeleid”. Daarvoor ging onze club, evenals veel andere golfclubs, gedurende natte perioden over tot de verplichting van de draagtas. Dit leverde dan weer bezwaar op voor een groot aantal leden dat dus niet in staat was om een ronde te spelen. Het bestuur en de baancommissie zijn tevreden dat deze stap destijds is gemaakt.

Een niet onbelangrijk bijeffect is dat de baan daardoor langer open kan blijven en bespeelbaar blijft voor verreweg het grootste deel van onze leden.

error: Content is protected !!