Nogmaals onder uw aandacht!

Oppervlakkige groei van boomwortels in de baan (voorkom blessures)

Op diverse plekken kunnen oppervlakkig groeiende boomwortels hinder geven. Het is niet mogelijk al deze wortels te verwijderen. Let goed op om blessures te voorkomen. 
Tijdens de swing mogen deze boomwortels zonder straf ontweken worden volgens regel 16.1b. in het algemene gebied (dus ook in de rough!).

Met name op plaatsen waar de rough en semi-rough hoger gras heeft kan dit een slecht zichtbare belemmering zijn in het spel. De oppervlakkige wortels van de omgewaaide Abeel op hole 8 zullen in week 29 worden verwijderd.

Local rule:

Als een bal van een speler in het algemene gebied ligt en er is een belemmering door blootliggende boomwortels, zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

juni 2022