Lustrum Amsterdamse

1934: Een bijzonder jaar!

90 jaar

Op 29 september 1934 is de Amsterdamsche Golf Club, nog met sch, opgericht. 2024 is dus een jubileumjaar. Van mei tot en met september worden er meerdere activiteiten georganiseerd. Zo heeft iedereen de kans aan één of meerdere lustrumactiviteiten deel te nemen.

Lustrum Amsterdamse

De Amsterdamse Spelen

De Spelen 2024

Lustrum Amsterdamse

De Amsterdamse Spelen

Start lustrum

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is de start van het lustrumjaar 2024 gepresenteerd. Omdat niet iedereen daarbij aanwezig kon zijn hierbij de presentatie van het lustrumthema!

Lustrum Amsterdamse

De Amsterdamse Spelen

Amsterdamse hymne

Zoals wellicht bekend is ons thema “de Amsterdamse Spelen” met een knipoog naar de Olympische spelen die dit jaar in Frankrijk worden gehouden. Als onderdeel van de prijsuitreikingen krijgt u een “Amsterdamse” hymne  te horen. Bijgevoegd treft u een filmpje (opgenomen in Amsterdam!) met deze hymne die het aankomend jaar veel gedraaid gaat worden op ons mooie terras. Het advies is om hem een aantal keren te draaien zodat iedereen vertrouwd gaat raken aan deze hymne en we al lekker in de stemming gaan komen.

error: Content is protected !!