Local rules

Buiten de baan

De grens van buiten de baan (Out of bounds) is gemarkeerd met witte palen.

Voor spelers die hole 14 spelen, is hole 16 buiten de baan. Die grens is gemarkeerd met wit/rode palen.

Palen met groene koppen

Gebieden die zijn gemarkeerd met palen met groene koppen, mogen niet worden betreden en zijn “no play zones”.

Grond in bewerking

(GUR) is gemarkeerd met blauwe palen/lijnen of witte lijnen. De speler wiens spel wordt belemmerd door GUR  gemarkeerd met blauwe palen of lijnen, moet deze de GUR ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1b.

Drop zone (hole 9)

Wanneer een bal verloren is in de hindernis achter de green heeft de speler als extra optie het droppen van de bal in de dropzone naast de green.

Sproei koppen dichtbij de putting green

Wanneer een bal in het algemene gebied ligt en een sproeikop, gelegen op of binnen twee stoklengtes van de putting green en binnen twee stoklengtes van de bal, belemmert de speellijn tussen de bal en de hole, mag de speler die belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16-1b.

Uitzondering: indien de gekozen speelrichting duidelijk onredelijk is, is ontwijken zonder straf niet toegestaan. (Regel 16.1a-3).

Straf voor het overtreden van een Local Rule: Algemene straf

(Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: twee strafslagen. Regel 1.3c)

Straf voor het spelen van de bal van de verkeerde plaats bij het overtreden van een Local Rule

Algemene straf volgens Regel 14.7a

Tijdelijke Local Rules

Tijdelijke Local Rules staan op het bord in het clubhuis, de website (Tijdelijke Local Rules) en bij de 1ste tee.

Afstanden

Afstanden worden gemeten tot het midden van de green.

Out of Bounds

Out of Bounds is marked by white stakes. For players who play the 14th hole, part of the 16th hole is out of bounds. This area is marked by white/red strakes.

Stakes with green tops

Areas marked by stakes with green tops must not be entered and are no play zones.

Ground under repair

Ground under Repair is marked by blue stakes/lines or white lines. In case of interference of GUR defined by blue stakes/lines the player must take relief under Rule 16-1f.

Dropping Zone (hole 9)

When a ball is lost in the penalty area behind the green. as an additional option the player may drop a ball in the dropping zone next to the green.

Sprinkler Heads close to the Putting Green

If a ball lies in the General Area and a sprinkler head on or within two club-lengths of the putting green and within two club-lengths of the ball intervenes on the line of play between the ball and the hole, the player may take relief under Rule 16-1b.

Exception – No Relief if Line of Play Clearly Unreasonable. 

There is no relief under this Local Rule if the players chooses a line of play that is clearly unreasonable.

Penalty for breach of a Local Rule

General Penalty

Penalty for playing bal from wrong place in breach of Local Rule

General Penalty under Rule 14.7a.

Temporary Local Rules:

See notice boards in the Clubhouse,  the website (Tijdelijke Local Rules) and at the 1st tee.

Distances

Distances are measured to the centre of the green.

error: Content is protected !!

23 juni "Amsterdam on Tour" er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Mis het niet en schrijf je nu in!!