Lidmaatschap

De Amsterdamse Golf Club mag zich verheugen in een grote belangstelling voor het lidmaatschap.
De Club ontvangt meer aanvragen dan het aantal plaatsen dat beschikbaar komt. Omdat daarom een selectie dient plaats te vinden worden alle aanvragen zorgvuldig gewogen. Het in behandeling nemen van een aanvraag impliceert dan ook geen toezegging dat de aanvraag op enig moment voor honorering in aanmerking zal komen. Het Bestuur maakt jaarlijks een selectie uit het gehele bestand van aanvragen, ongeacht hoe vaak een gegadigde al in eerdere jaren een aanvraag heeft ingediend. Er is dan ook uitdrukkelijk geen sprake van een wachtlijst.

Procedure

Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag voor een lidmaatschap te doen. Er is een nieuwe digitale aanvraagprocedure in de maak. De verwachting is dat wij hiermee in april van start gaan.

error: Content is protected !!