Protocol spelen op de Amsterdamse Golf Club

Rood de veranderingen t.o.v. het vorige protocol

Gisteren hebben bestuur, commissies, professionals en caddiemaster opnieuw geëvalueerd. Wij zijn van mening dat het verantwoord is om vanaf dinsdag 2 juni enkele aanpassingen te doen onder de voorwaarde dat dezelfde discipline wordt betracht als de voorgaande weken.

De aanpassingen gelden voor alle dagen van de week en worden wekelijks geëvalueerd.

Essentieel is, dat er toezicht blijft en iedereen zich aan de voorschriften en richtlijnen houdt. Marshals en caddiemasters zien daarop toe.

U volgt te allen tijde de instructies van de marshal of caddiemaster op.

Driving range en putting green, chipping green en oefenbunker

 • De driving range en de oefenfaciliteiten voor het clubhuis zijn vanaf dinsdag 2 juni ook te gebruiken als u geen starttijd heeft. Reserveren is niet nodig, er wordt toezicht gehouden door marshal en caddiemaster.
 • U haalt voortaan uw oefenballen weer zelf uit de automaat en dient het handvat van het mandje voor gebruik te desinfecteren.

Oefenholes

 • Deze zijn vanaf dinsdag toegankelijk voor alle leden, reservering is niet noodzakelijk. Wel gelden de volgende voorwaarden:
 • Op de website komt – net als bij de grote baan – een overzicht van ‘teesluitingen oefenholes’. Als er tijden geblokt zijn, kunt u geen gebruik maken van de oefenholes. In de praktijk zijn ze alleen gesloten als er (groeps)lessen plaatsvinden.
 • Bij aankomst moet u zich bij de marshal en/of caddiemaster melden. Zij bepalen of u kunt spelen.
 • Ziet u geen toezichthouder maar wel een bordje bezet? Dit betekent dat u niet kunt spelen.
 • En tot slot een verzoek: in deze tijd willen wij de oefenholes vooral vrijhouden voor leden voor wie de grote baan letterlijk of figuurlijk een maatje te groot is. Bent u in staat om 9, 18 of nog meer holes te lopen op de grote baan, maak dan geen gebruik van de oefenholes.

18 holes spelen

 • Vanaf dinsdag 2 juni kunt u een starttijd aanvragen voor 18 holes vanaf hole 1. Er kan alleen worden afgeslagen tussen 14:00 en 16:00 uur.
 • Op de overige tijden kan er alleen 9 holes gespeeld worden.

Rol van de marshal

 • De rol van de marshal is nu noodzakelijker dan ooit.
 • De verruiming van speelmogelijkheden én de opening van de horeca vanaf 1 juni maakt het noodzakelijk dat er wordt toegezien op het naleven van de protocollen.
 • De marshal leidt alles in goed banen, zowel op de driving range als rondom het clubhuis.
 • We hebben 28 marshalshifts (2 uur) per week, zonder marshal kunnen we niet spelen.
 • Marshals, dank voor uw inzet en blijf u opgeven.

Reserveren blijft noodzakelijk

 • Zonder reservering kunnen wij onmogelijk de protocollen handhaven. Wij horen dat alle leden zeer te spreken zijn over de huidige manier van reserveren. De caddiemaster wordt steeds bedrevener in het indelen, voorlopig blijft dit de wijze van reserveren.

Introducees en wedstrijden

 • Met alle veranderingen die vanaf 1 juni, achten wij het niet verantwoord om vanaf 2 juni al introducees en/of gastgroepen toe te laten.
 • Hetzelfde geldt voor clubwedstrijden. De wedstrijdcommissie vergadert volgende week en komt wellicht in een later stadium met voorstellen.

Wij wensen u veel speelplezier, aan het weer kan het niet liggen. En geniet u ook – eindelijk – van het restaurant en ons mooie terras.


Tijdelijke (gedrags)regels en de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van de baan zijn:

 • De baan is uitsluitend open voor leden, bedrijfsleden en sponsoren (hierna: spelers).
 • Werkende spelers hebben voorrang in het weekend.
 • Spelers moeten van tevoren een starttijd reserveren. (Zie hieronder).
 • Spelers worden geacht maximaal 30 minuten voor hun starttijd op het parkeerterrein aan te komen en op gepaste afstand te parkeren.
 • Spelers kunnen gebruik maken van de oefenfaciliteiten, ook als zij niet over een starttijd beschikken. Wel dienen zij de aanwijzingen van marshal en caddiemaster op te volgen.
 • Een speler meldt zich vijf minuten voor de starttijd bij de caddiemaster.
 • Groepsvorming dient te worden vermeden.
 • Clubhuis en kleedkamers zijn vanaf 1 juni weer geopend. Douches blijven gesloten.
 • Houd u strikt aan het nieuwe horecaprotocol (op de site op 30-05-2020)
 • De toiletten bij hole 1 zijn geopend.
 • De deur van de tassenloods gaat vanaf 2 juni weer dicht. Openen kan met uw clubpas.
 • Voor de shop gelden de gebruikelijke openingstijden.
 • De ballenwassers, prullenbakken en bunkerharken zijn verwijderd.
 • Spelers mogen de vlaggenstok niet aanraken, de bodems van de cups zijn verhoogd. De bal kan eenvoudig uit de cup worden getikt.
 • De lesruimtes van de pro’s zijn veilig en alleen voor hen en hun leerlingen beschikbaar.
 • De par-3 baan is toegankelijk voor alle leden. Reservering is niet noodzakelijk. Wel dient u zicht te melden bij marshal of caddiemaster. Let op het overzicht ‘teesluitingen oefenholes’.
 • De NGF stelt als voorwaarde dat er marshals toezien op de gang van zaken in en rond de baan. Als er geen of onvoldoende marshals aanwezig zijn kan er niet worden
 • gespeeld. 

Leden kunnen zich opgeven als marshal bij de caddiemaster: caddiemaster@amsterdamsegolfclub.nl.   

Klik hier voor een omschrijving van de taken van de marshals.


Wat moet u doen om een starttijd te krijgen.

Om u zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om te spelen vervallen voorlopig de standings van bijvoorbeeld de Dinsdagdames, de Herenochtend en de Heerenmiddag, etc. Ook zullen er voorlopig geen wedstrijden worden georganiseerd.

Alle aanmeldingen via de wedstrijdmodule op de website en niet telefonisch bij de caddiemaster of het secretariaat.

U volgt de gebruikelijke procedure voor het inschrijven van een wedstrijd (dus via ledeninlog en dan via ‘Mijn AGC’). Voor een uitgebreide handleiding klik hier.
Voorlopig kunt u hooguit vier keer per week negen 9 holes spelen. Er zal in drieballen worden gespeeld met een startinterval van 10 minuten.

Bij uw aanmelding met lidcode geeft u de door u gewenste starttijd aan en kunt u ook vermelden met wie u wilt spelen. Let u wel op dat de medespelers zich ook moeten aanmelden: geen persoonlijke inschrijving = geen indeling

Aan uw wensen kunnen geen rechten worden ontleend en het kan voorkomen dat de indeler van de startlijst u een andere starttijd moet geven of u zelfs voor die dag moet teleurstellen.

De sponsoren dienen zich in te schrijven via een mail aan de caddiemaster.

Aanmelden is mogelijk vanaf 3 dagen voor de gewenste speeldag, waarna de indeling wordt gemaakt. U ontvangt een email zodra de indeling op de site is vermeld. Daarna bestaat er nog een dag de mogelijkheid om de opengebleven starttijden op te vragen.

Samengevat betekent één en ander voor u:

 • Max 30 minuten voor starttijd op de club aanwezig zijn.
 • 5 minuten voor starttijd melden bij de caddiemaster.
 • Gebruik van oefenfaciliteiten alleen als u een starttijd heeft.
 • Zonder marshals kan er niet worden gegolft. Verzoek tot opgeven bij de caddiemaster.
 • De instructies kunnen ook per dag /week wijzigen. Raadplaag dus regelmatig onze site.

De leden van het bestuur en de medewerkers realiseren zich dat veel informatie is verstrekt en dat er wellicht nog vragen bij u leven. Zij zijn vooral heel verheugd dat de baan weer open is en hopen u spoedig weer te zien op onze fraaie baan.

Voor eventuele vragen: caddiemaster@amsterdamsegolfclub.nl.

Klik hier voor de printversie

Klik hier voor het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF voor sporters t/m 12 jaar, sporters van 13 t/m 18 jaar en volwassen. 

 

29 mei 2020