Lidmaatschap

Jeugdlidmaatschap

Aanmelden voor het jeugdlidmaatschap kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar het secretariaat: secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl met het verzoek om toezending van een aanmeldingsformulier. Na invulling en terugzending van dit formulier beoordeelt de jeugdcommissie in overleg met de professional in welke groep het nieuwe jeugdlid wordt geplaatst. Het is ook, in overleg met de jeugdcommissie, mogelijk  een paar keer te komen kijken en met een paar lessen mee te doen om de sfeer te proeven. Voor de jonge nog-niet golfende kinderen organiseren we twee keer per jaar een speciale ‘bring a friend’ les, bedoeld om deze kinderen met het golfspel in aanraking te brengen. Raadpleeg de kalender op deze site voor de exacte data.

Ons unieke jeugd lidmaatschap:

  • Ieder kind met les krijgt direct baanpermissie zodat ouders met hen kunnen spelen
  • 18 lessen en daarnaast andere activiteiten, waaronder een aantal niet golf gerelateerde activiteiten
  • Begeleiding door Pro’s en jeugdcoaches
  • In groepsverband kunnen spelen tegen andere clubs in de regio (PGA jr League)

Kosten

  • De jaarlijkse clubcontributie in 2022 bedraagt voor kinderen t/m 12 jaar €143,-
  • Voor kinderen van 13 t/m 17 jaar bedraagt de jaarlijkse contributie in 2022 €287,-
  • Kinderen die meedoen aan de groepslessen betalen daarvoor slechts (wordt nog bepaald)

 

Opzeggen 

Graag willen wij u er op attenderen dat uw opzegging voor het lidmaatschap 2023 door het secretariaat uiterlijk 31 oktober 2022 schriftelijk, per post of via e-mail, moet zijn ontvangen. 
Te laat ontvangen opzeggen zullen pas op 1 januari 2024 kunnen worden geëffectueerd. 

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u zich uiteraard richten tot de jeugdcommissie: jeugdagc@gmail.com

 

 

maart 2022