Lidmaatschap

Jeugdlidmaatschap

Aanmelden voor het jeugdlidmaatschap kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar het secretariaat: secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl met het verzoek om toezending van een aanmeldingsformulier. Na invulling en terugzending van dit formulier beoordeelt de jeugdcommissie in overleg met de professional in welke groep het nieuwe jeugdlid wordt geplaatst. Het is ook, in overleg met de jeugdcommissie, mogelijk  een paar keer te komen kijken en met een paar lessen mee te doen om de sfeer te proeven. Voor de jonge nog-niet golfende kinderen organiseren we twee keer per jaar een speciale ‘bring a friend’ les, bedoeld om deze kinderen met het golfspel in aanraking te brengen. Raadpleeg de kalender op deze site voor de exacte data.

Ons unieke jeugd lidmaatschap:

  • Ieder kind met les krijgt direct baanpermissie zodat ouders met hen kunnen spelen
  • 18 lessen en daarnaast andere activiteiten, waaronder een aantal niet golf gerelateerde activiteiten
  • Begeleiding door Pro’s en jeugdcoaches
  • In groepsverband kunnen spelen tegen andere clubs in de regio (PGA jr League)

Kosten

  • De jaarlijkse clubcontributie in 2022 bedraagt voor kinderen t/m 12 jaar €143,-
  • Voor kinderen van 13 t/m 17 jaar bedraagt de jaarlijkse contributie in 2022 €287,-
  • Kinderen die meedoen aan de groepslessen betalen daarvoor slechts (wordt nog bepaald)

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u zich uiteraard richten tot de jeugdcommissie: jeugdagc@gmail.com

maart 2022