Lidmaatschap

Jeugdlidmaatschap

Aanmelden voor het jeugdlidmaatschap kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar het secretariaat: secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl met het verzoek om toezending van een aanmeldingsformulier. Na invulling en terugzending van dit formulier beoordeelt de jeugdcommissie in overleg met de professional in welke groep het nieuwe jeugdlid wordt geplaatst. Het is ook, in overleg met de jeugdcommissie, mogelijk  een paar keer te komen kijken en met een paar lessen mee te doen om de sfeer te proeven. Voor de jonge nog-niet golfende kinderen organiseren we twee keer per jaar een speciale ‘bring a friend’ les, bedoeld om deze kinderen met het golfspel in aanraking te brengen. Raadpleeg de kalender op deze site voor de exacte data.

Ons unieke jeugd lidmaatschap:

  • Ieder kind met les krijgt direct baanpermissie zodat ouders met hen kunnen spelen
  • 18 lessen en daarnaast andere activiteiten, waaronder een aantal niet golf gerelateerde activiteiten
  • Begeleiding door Pro’s en jeugdcoaches
  • In groepsverband kunnen spelen tegen andere clubs in de regio (PGA jr League)

Kosten

  • De jaarlijkse clubcontributie bedraagt voor kinderen t/m 12 jaar €136,-
  • Voor kinderen van 13 t/m 17 jaar bedraagt de jaarlijkse contributie €273,-
  • Kinderen die meedoen aan de groepslessen betalen daarvoor slechts €100,-

Afmelden voor het lidmaatschap dient uiterlijk 31 oktober schriftelijk, per post of via de mail te zijn door het secretariaat te zijn ontvangen. Dit geldt ook voor eventuele verzoeken tot categoriewijziging van het lidmaatschap. Te laat ontvangen opzegging/verzoeken zullen aan het begin van het volgende jaar kunnen worden geëffectueerd.

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u zich uiteraard richten tot de jeugdcommissie: jeugdagc@gmail.com