Jeugd

De jeugd groeit door (tot 26)

Voor elke club is het belangrijk een evenwichtige opbouw te hebben van het ledenbestand. Zo blijft een vereniging fris en sprankelend. Verschillende mensen in verschillende levensfasen houden ons bij de tijd en geïnspireerd. Volgens de NGF zou tien procent van het ledenbestand uit jeugdleden moeten bestaan. Tien procent halen we nog niet, maar we zien wel duidelijk een stijging van het aantal jeugdleden. Deze leden zijn ruwweg verdeeld over de volgende groepen.

Groep I
Jaarlijks melden zich zo’n 5 tot 10 kinderen van 6 tot 8 jaar voor het jeugdlidmaatschap. Deze kinderen maken op speelse wijze kennis met het golfspel door middel van lessen (ongeveer eens per twee weken op zondagochtend) en wedstrijdjes. Het doel voor deze jongste groep is het behalen van het GVB.

Groep II
Na een paar jaar in groep I stromen de kinderen door naar groep II. Daar worden ze verder getraind en begeleid naar een handicap. Voor zover latere instromers nog geen GVB hebben, worden deze uiteraard eerst voor het GVB klaargestoomd.

Bij beide groepen staat voorop dat de kinderen plezier krijgen en houden in het spel. Dit wordt bevorderd door de lessen en door de verschillende wedstrijden, waaronder ook de verschillende ouder-kind en kind-ouder wedstrijden.

Groep III en de Competitiegroep
Deze groep wordt gevormd door jongeren van 13 tot 18 jaar (met een paar jongeren in de Competitiegroep). Een lastige leeftijd voor de golfsport. In deze jaren vragen teamsporten als voetbal en hockey, huiswerkverplichtingen en uitgaansleven veel tijd en aandacht. Kinderen in deze groep die kiezen voor de golfsport zijn over het algemeen zeer enthousiast en de fanatieke spelers komen in aanmerking voor de Competitiegroep. Voor deze Competitiegroep worden extra lessen georganiseerd, o.a. gericht op het matchplay zoals dit in de competitie wordt gespeeld. Uit deze Competitiegroep selecteren we de spelers welke meedoen aan de reguliere Jeugdcompetitie (t/m 21 jaar) en aan de Team Tour Competitie (t/m 18 jaar).

Groep 18-26
Ook voor jeugdige volwassenen (studenten én niet-studenten) van 18 tot 26 jaar is er de mogelijkheid jeugdlid te worden c.q. te blijven. De contributie voor deze groep is op een zeer bescheiden niveau gehouden. Een aparte commissie van leeftijdgenoten zet zich enthousiast in voor deze groep en zorgt dat leeftijdgenoten elkaar niet alleen in de baan, maar ook daarbuiten ontmoeten. Na het bereiken van de 26-jarige leeftijd komen de jeugdleden in aanmerking voor het gewone lidmaatschap. Er is een speciale betalingsregeling ontwikkeld om de financiële pijn van de overgang tussen het jeugdlidmaatschap en het gewone lidmaatschap te verzachten, met uiteraard als doelstelling zoveel mogelijk jeugdleden door te laten stromen.

Samenvattend is het jeugdbeleid van de AGC erop gericht jongeren van 6 tot 26 te motiveren voor het prachtige golfspel en ze thuis te laten voelen op onze club.

Het gehele programma van lessen en wedstrijden is te vinden op deze website onder de Jeugdpagina.

De Jeugdcommissie