Jaarlijkse greenkeeperswedstrijd op 4 oktober a.s.

De Amsterdamse Golf Club ontvangt op maandag 4 oktober a.s. de Nederlandse Greenkeepers Associatie voor de jaarlijkse greenkeeperswedstrijd.

De Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) is een associatie van, voor en door (hoofd)greenkeepers, en overige (groen)medewerkers die werkzaam zijn op een golfbaan en/of sportterrein.

De NGA zet zich in om het vak van (hoofd)greenkeeper en fieldmanager op een hoger kennisniveau te brengen. Dit gebeurt door het stimuleren van kennisdeling via participatie in de alliantie (NVG, NGF en de NGA) met betrekking tot IPM, de nauwe samenwerking met onder andere opleidingsinstituten en het organiseren van workshops en vakdagen in samenwerking met haar sponsoren.

Ook worden er golfwedstrijden georganiseerd en vindt er kennisdeling plaats via social media, de website, nieuwsbrieven en het vakblad de Greenkeeper.

Augustus 2021