Inschrijven NGF Competitie 2023 kan nog tot 15 augustus

Vanaf 15 juni tot 15 augustus is het weer mogelijk om in te schrijven voor de NGF competitie via de site van de Amsterdamse. 

Het aantal in te schrijven teams dat deelneemt aan de competitie is afhankelijk van de belangstelling die er voor bestaat, maar is ook aan een maximum gebonden vanwege de baanbezetting.  Het kan zijn dat er meer vraag is naar deelname aan de NGF competitie dan dat er plaats is in de teams. Wij, als Technische Commissie (TC), streven er naar zoveel mogelijk mensen een plekje in de competitie te geven, maar het kan zijn dat  er een vorm van selectie moet plaatsvinden. Deze selectie zal in principe op speelsterkte worden doorgevoerd. Het streven is ook om de teams voor 1 oktober 2022 samengesteld te hebben. Bij de Barometer op 5 november kan dan in de nieuwe samenstelling van de teams een start gegeven worden aan de wintertraining.

Voor 2023 worden de zondag teams in de 36 of  in de 27 holes NGF competitie ingeschreven. Op zondag is uitbreiding van het aantal teams niet mogelijk. Het maximum van 10 teams ( 2 dames en 8 heren) is bereikt. Voor de dinsdag (dames), donderdag (dames senioren) en vrijdag (heren senioren) worden de teams ingeschreven in de 27 holes competitie en 18 holes competitie.  

Op voorhand kan geen uitspraak gedaan worden over de teamindeling. Er is een aantal criteria van toepassing, maar de Technische Commissie zal met het samenstellen van de teams zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van spelers en teams.  Er bestaan geen historische rechten ten aanzien van samenstelling en indeling in een bepaalde klasse.  Ook niet na kampioenschap van een team in 2022. Voor de zondag competitie geldt een maximum leeftijd van 50 jaar. Het bestuur en de TC hechten zeer aan deze “verjonging” van de zondagcompetitie en willen de doorstroming naar de seniorencompetitie doorvoeren. Dit geldt ook voor de dinsdag dames. In uitzonderlijke situaties houdt de TC zich het recht voor hiervan af te wijken.

Voor hogere teams (competitieve) kunnen selectieprocedures gelden. Voor de lagere teams (recreatieve) zal dit minder gelden. Er is geen harde handicaplimiet maar het streven is in de dames en heren competitie 27 holes en 36 holes te gaan spelen met een handicap van maximaal 24.0.

Iedereen kan zich aanmelden voor de competitie.
Om uiteindelijk geselecteerd te kunnen worden moeten de spelers voldoen aan de volgende criteria:

  • De speler/speelster moet voldoen aan de handicapeis en het golfniveau moet aantoonbaar in overeenstemming zijn met de handicap; 
  • De speler/speelster geeft er blijk van een goede teamgeest, teammentaliteit en wedstrijdattitude te hebben; 
  • De speler/speelster committeert zich aan de gestelde eisen en selectiecriteria indien deze worden gevraagd. 

 

Selectieteams

Dames 1 (zondag), Dames Senioren 1, Heren 1 en Heren 2 zondag 36 holes, Heren 1 zondag 27 holes, Heren Senioren 1 en 2, behoren tot de selectieteams. 
Spelers en speelsters die tot de selectie willen behoren moeten voldoen aan de bovengenoemde algemene selectiecriteria. 

Voor de selectieteams worden de volgende extra eisen gesteld:

  • De speler/speelster is een actief verenigingslid en neemt deel aan verenigingswedstrijden. Met name de Strokeplay Kampioenschappen, Matchplay Kampioenschappen en de Bordwedstrijden zijn hierbij van belang. De resultaten van tenminste drie individuele Bordwedstrijden zullen worden beoordeeld. 
  • De speler/speelster neemt deel aan de voorbereidingstrainingen. 
  • De speler/speelster is in principe beschikbaar gedurende de gehele competitie (en aanvullende promotie/kampioenschapswedstrijden). 

 

Bijkomende zaken 

  • Voor heren 1 en 2 (27 en 36 holes), Dames 1, Heren senioren 1 en 2, Dames senioren 1 wordt een uitgebreider trainingsprogramma samengesteld.
  • Voor de overige teams stellen de golfprofessionals in overleg met de spelers/speelsters een trainingsprogramma samen.
  • Besef dat je, als deelnemer aan de competitie, een ambassadeur bent voor  de Amsterdamse Golf Club.

 

De uiteindelijke keuze van de teams

De TC streeft er naar met de sterkst mogelijke samenstelling van de teams deel te nemen aan de competitie, waarbij zij rekening houdt met de ‘balans’ in de teams. 
De hoogte van de handicap, de bewezen speelsterkte, de geselecteerde competitie(s) en het passen in het team, zijn mede bepalend voor welk team men wordt geselecteerd. Extra selectiewedstrijden kunnen worden uitgeschreven. 

De uiteindelijke teams worden samengesteld door de TC, in overleg met de golfprofessionals en de captains. 

 

Inschrijven

Inschrijven kunt u doen via het inschrijfformulier onder de ledeninlog. Bent u al ingelogd klik dan hier

Inschrijving sluit op 14 augustus 00.00 uur 

 

Technische Commissie

De Technische Commissie draagt zorg voor deelname van de teams van de Amsterdamse Golf Club aan de NGF Competitie. Dit houdt onder meer in samenstelling van de teams,  het opstellen van trainingsprogramma’s in samenspraak met de professionals en de organisatie van de Barometerwedstrijd voorafgaand aan de competitie. 

De samenstelling van de Technische Commissie:

Dick Bekedam voorzitter en verantwoordelijk voor de Heren Senioren
Ellen Kroon verantwoordelijk voor de Dames Senioren
Willemijn Moll verantwoordelijk voor de Dames Zondag en Dames Dinsdag
Marcel Spek verantwoordelijk voor Heren Zondag
Alexander van Tulder  verantwoordelijk voor Heren Zondag

 

Vragen?

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben stuur dan een mail naar tc@amsterdamsegolfclub.nl.

 

 

 

13 juni 2022