Informatie

Hoewel de Amsterdamse een besloten vereniging is, zijn bezoekers van harte welkom.

Voor informatie over de mogelijkheden om als gastgroep of met een groep gasten op de Amsterdamse Golf Club te spelen, kunt u bellen met de caddiemaster op telefoonnummer 020 – 49 77 866 of mail naar caddiemaster@amsterdamsegolfclub.nl.

Bezoekersregeling

Tot bezoekers worden gerekend:

 1. Introducés van leden van de Amsterdamse Golf Club.
  Zij dienen aantoonbaar in het bezit te zijn van een handicap (bij uitzondering mogen zij met Baanpermissie spelen, uitsluitend voor het spelen van een Qualifying ronde ter verkrijging van een handicap). Het introducerende lid dient zelf mee te spelen en introduceren is op zon- en feestdagen pas toegestaan ná 12.00 uur.
 2. (Niet-geïntroduceerde) leden van NGF- golfclubs, NGF vrije golfers of  leden van, aan de NGF gelijkwaardige, buitenlandse golfclubs.
  Deze bezoekers dienen aantoonbaar in het bezit te zijn van een officiële handicap, maximaal hcp 28 en dienen altijd vooraf contact op te nemen met de caddiemaster, 020 – 49 77 866
  Geen toegang op feest- en weekenddagen voor greenfeespelers. 
 3. Overige gasten die gebruik willen maken van de faciliteiten van de Amsterdamse.
  Het gebruik van de driving range en oefenholes (par-3 baan) door niet-leden van de Amsterdamse is alleen toegestaan na aanschaf van een dagkaart, € 25,- bij de caddiemaster. In combinatie met een les van een Professional van de Amsterdamse is de driving range gratis voor de duur van de les.

Bezoekers (ongeacht welke categorie) kunnen maximaal 5 keer per jaar toegang tot de baan verkrijgen.
AGC-leden kunnen maximaal 3 personen per keer introduceren en dienen zèlf mee te spelen in dezelfde flight.

Het is om veiligheidsredenen op de driving range absoluut niet toegestaan om ballen over/tegen het net te slaan (ca. 200 meter) wanneer er spelers op de oefenholes zijn. Wie dit verbod overtreedt zal van de baan worden verwijderd, zal geen gebruik meer kunnen maken van de faciliteiten en kan als clublid worden geschorst. Overtreders van het verbod worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor alle schade die gebruikers van de korte holes lijden. 
Als er spelers op de oefenholes zijn draait er een oranje zwaailicht, maar ook als er geen zwaailicht draait moet u opletten of er iemand loopt. 

Visitor information

Visitors include:

 1. Guest introduced by members of the Amsterdamse Golf Club (AGC).
  They need to have an official handicap.
 2. Other visitors (non introduced): members of the Netherlands Golf Federation (NGF) or members of the European Golf Federation (EGF) or equivalent.
  They are welcome with an official handicap of 28 maximum (proof needed). Please first contact the caddymaster 020 – 49 77 866
  No access on festive and weekend days for greenfee players.
 3. The use of the driving range and practice holes (par-3 course) by non members of the Amsterdamse is only permitted after buying a day-ticket from the caddiemaster. In combination with a lesson by one of the professionals of the Amsterdamse Golf Club the use of the driving range is free during the lesson.
  Day-ticket driving range € 25,-.

Visitors and guests (introduced) may be admitted to the course no more than five times per year. AGC-members may introduce a maximum of three guests at a time and must play with them in the same flight.

error: Content is protected !!