Handicarts en trolleys in de baan bij wateroverlast, nieuw beleid

Hoofdlijnen bij nat weer:

  • Zowel handicarts en trolleys alleen op de paden en de fairways.
  • Trolleys bij voorkeur zonder noppen banden.

De afgelopen weken stond het weer in ’t teken van regen, en zelfs heel veel regen in uitzonderlijk grote hoeveelheden. In lange tijd is de baan niet zoveel gesloten geweest in verband met wateroverlast als de afgelopen weken. De baan is grotendeels van drainagebuizen voorzien, maar als de grond verzadigd is kan ook een drainagebuis het water niet afvoeren.

Bij nat weer is het verplicht om met de handicarts en trolleys op de fairways en de paden te blijven.

Door grote hoeveelheden regen worden de rough, semi rough en voorgreens beschadigd als hier doorheen gereden wordt. 
De fairways zijn grotendeels voorzien van drainage en zijn bezand, en daardoor treden beschadigingen hier veel minder op.

Beneden de temperatuur van ongeveer 10 graden stopt de groei van het gras en daarmee ook het herstelvermogen. De kans op langdurig zichtbare beschadigingen neemt vooral in natte perioden toe en herstelt zich pas als de temperatuur weer boven de 10 graden uitkomt.

Het gebruik van noppenbanden om de trolleys is al geruime tijd niet meer verplicht. Door voortschrijdend inzicht is gebleken dat de noppenbanden geen toegevoegde waarde hebben op de fairway, en zelfs meer schade toe brengen dan de gewone banden.

Handicarts

De hoofdgreenkeeper of zijn vervanger beslist wanneer er wel of geen handicarts in de baan mogen rijden. Ook in het natte seizoen zullen de handicarts op de paden en de fairways mogen, met uitzondering van de dagen dat er rijp is, het gras is aan-gevroren of dat er sneeuw ligt. De rijmogelijkheden van de handicarts zijn zo ingesteld dat ze niet te hard kunnen rijden, maar ook geen toegang hebben tot de bosschages, greens, voorgreens en rough en andere kwetsbare gebieden in de baan.

Zijn er problemen met het rijden in de baan, bijvoorbeeld doordat de kar stilvalt op niet verwachte plaatsen, geef dit dan door aan de caddiemaster.

error: Content is protected !!