Graag aanwijzingen van de greenkeepers opvolgen!

Door natuurlijke aanwas is het aantal karpers in de wateren van de Amsterdamse te groot geworden en bieden onze vijvers geen ecologisch perspectief.

In de komende week (15 tot en met 18 november)  worden de karpers afgevangen. De bijvangst wordt weer teruggezet. Andere vissoorten en ook insecten krijgen dan ruimte om zich verder te ontwikkelen. Voordeel is dat het water helderder zal worden omdat de karper de grond niet meer zal omwoelen. Er zullen zeer waarschijnlijk meer waterplanten worden aangeplant, en dat zorgt er weer voor dat de bodem veel steviger zal worden.

De afgevangen karpers worden grotendeels uitgezet in open water.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om de aanwijzingen van de greenkeepers op te volgen.

Bij voorbaat dank.

error: Content is protected !!