GEO Certified

GEO staat voor Golf Environmental Organization, die het duurzaamheids  programma voor wereldwijde golfbanen beheert. De GEO-commissie  (vroeger heette die “Committed to Green”) ziet erop toe dat de baan en  daarmee samenhangende activiteiten blijven voldoen aan de GEO-eisen.
Als dat goed verloopt houden we als club het recht om het door GEO  afgegeven certificaat (we zijn als Amsterdamse gecertificeerd sinds 2011) te  blijven gebruiken in onze externe en interne communicatie.

Duurzaamheid op de AGC?
Dat betekent veel aandacht voor o.a. het beheer van natuurlijke  biotopen, biodiversiteit en ecologische aspecten, milieuzaken als het verbruik van water  en energie (voor machines, baan en clubhuis), hoe we afval verwerken,  hoe we veiligheid op de golfbaan zeker stellen, maar ook hoe we omgaan  met maatschappelijke betrokkenheid (o.a. lokale leveranciers), de samenleving en  omgeving, en hoe we communiceren over duurzaamheid op de AGC.
Het GEO-certificeringsprogramma moet ertoe bijdragen dat het  spelplezier van de golfer toeneemt door een vergrote natuurbeleving en  het “ik ben lekker buiten gevoel.”

error: Content is protected !!

23 juni "Amsterdam on Tour" er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Mis het niet en schrijf je nu in!!