Flora en Fauna in de baan

De baancommissie wil je graag regelmatig op de hoogte houden over wat er zoal leeft, groeit en bloeit in onze baan. 

De winterperiode is de ideale tijd om onderhoud te plegen aan onze bomen en planten in de baan. Ook kunnen projecten uitgevoerd worden ter bevordering van de biodiversiteit. Dat is belangrijk voor onze GEO-certificering en teven een indicatie dat de Amsterdamse belang hecht aan een optimale flora en fauna in combinatie met een duurzaam beheer. 

Enkele voorbeelden: 

Oever vijver hole 9

Je hebt je misschien afgevraagd waarom de oever van de vijver bij hole 9 op de schop is genomen en er nu deels zo desolaat uitziet. Deze oever wordt voorbereid om een geschikte leefomgeving te vormen voor de bijzondere en beschermde rugstreeppad, die ook voorkomt bij onze buren in het havengebied. Er wordt nu een verhoogde zandwal gecreëerd, waar deze pad zich in kan graven. De vijver huisvest al meerdere amfibieën, en vele verschillende watervogels voelen zich hier ook thuis, een bijzonder stekje!

Paddenpoelen in de baan

Een ander project voor onze greenkeepers is het weer uitdiepen en terughalen van de bestaande paddenpoelen, die door opschot van jonge bomen en overmatige rietgroei zijn dichtgegroeid.  Dit werk moet voor het vroege voorjaar klaar zijn in verband met de paddentrek. Op de baan zijn meerdere van deze poelen aanwezig die je mogelijk ongemerkt voorbijloopt. Bijvoorbeeld naast de green van hole 3, maar ook naast de tees van hole 9 en naast de green van 5. 

Elzen hole 7

Tot slot is deze periode ook het moment om bomen die in slechte conditie zijn en/of een gevaar kunnen vormen in de baan aan te pakken. Als het kan middels snoei, maar soms is rooien onvermijdelijk. Een voorbeeld hiervan zijn de elzen voorbij de tees van hole 7 aan de linkerzijde van de fairway. Deze zijn in slechte conditie mede door beschadiging en aantasting van de schors aan de onderzijde. Een herplantingsplan wordt nu opgesteld waarbij vooral gedacht wordt aan inheemse bomen en struiken, die de biodiversiteit verrijken. Uiteraard zal dit plan voor het groeiseizoen gerealiseerd worden. Ook elders in de baan worden verwijderde bomen, zoveel mogelijk middels het planten van nieuwe bomen die soms uit het eigen terrein worden verworven, gecompenseerd.

Vragen? 
Neem contact op met de baancommissie via baancommissieagc@gmail.com

error: Content is protected !!

23 juni "Amsterdam on Tour" er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Mis het niet en schrijf je nu in!!