First Pay……Then Play!

Hoewel het inmiddels al een jaar zwaar gecommuniceerd is zijn enkele leden kennelijk nog niet doordrongen van het feit dat de baan ingaan zonder vooraf te betalen voor een introductie geen optie is. Greenfee voldaan?..Dan pas in de baan! is al geruime tijd het credo, sterker nog, sinds jaar en dag staat dit al op het caddiehuis te lezen. 

We zullen er weer strenger op gaan controleren en helaas sancties aan moeten verbinden indien het plaatsvindt. Spreek uw clubgenoten ook hierover aan, want het is benadelen van de Amsterdamse.