Driving range

De Amsterdamse Golf Club beschikt over een van de beste oefenaccommodaties van Nederland. Dichtbij het clubhuis ligt de brede en heuvelachtige Driving Range. Naast goede matten buiten en in een ruime overdekte afslagloods zijn er ook royale afslagplaatsen op gras, putting- en chipgreens, bunkers en (kunst)grashellingen voor het beoefenen van de verschillende slagen.

Openingstijden Driving Range: van 8.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

Van zondag 17 uur tot maandag 9 uur gesloten i.v.m. maaiwerkzaamheden.

Het gebruik van de Driving Range/oefenhole’s voor niet-AGC leden is toegestaan ( niet in het weekend) na aanschaf van een dagkaart (€ 25,00) bij de Caddiemaster, met een maximum van 15 keer per jaar.

Veiligheid Driving Range

In verband met de veiligheid van de gebruikers van de korte holes is het tot nader order niet toegestaan om met driver of hout verder te slaan dan 200 m. Wie dit verbod overtreedt zal van baan en faciliteiten worden verwijderd en als clublid worden geschorst. Er wordt gewerkt aan langere termijn oplossingen, maar zolang is dit verbod van toepassing.
Overtreders van het verbod worden persoonlijk aansprakelijk gehouden voor alle schade die gebruikers van de korte holes lijden.