Etiquette

Baanpersoneel

 • Het baanpersoneel heeft altijd voorrang. Indien het baanpersoneel zich binnen speelafstand bevindt, mag er niet geslagen worden tenzij het baanpersoneel u anders duidelijk maakt.
 • Houdt u zich steeds aan de instructies van het baanpersoneel.

Caddiemaster

 • De caddiemaster is door het Bestuur belast met een aantal taken van organisatorische en toezichthoudende aard.
 • De leden en gasten zijn verplicht zich in voorkomende gevallen te houden aan de instructies van de caddiemaster.
 • Voor vragen en/of onduidelijkheden kunt u zich altijd tot de caddiemaster wenden.

Driving range

In verband met de veiligheid van de gebruikers van de korte holes, mag er, als het zwaailicht brandt, niet over de hekken worden geslagen (200 meter). Bij overtreding van deze regel volgt een sanctie te weten: 

 • Bij de eerste overtreding: een waarschuwing + schorsing van 1 maand.
 • Bij een tweede overtreding : een schorsing van 6 maanden. 
 • Bij een derde overtreding: opzegging van het lidmaatschap. 

Overtreders van dit verbod worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor alle schade die de gebruikers van de korte holes evt. ondervinden. 

Gebruik van de grastee: 

In de zomermaanden kan gebruik worden gemaakt van een door het baanpersoneel afgebakend stuk gras, van waar geoefend mag worden. 

Als de grastee is gesloten mag er nergens van het gras worden geslagen, ook niet als de bal is opgeteed.

Zorg voor de baan

Divots (plaggen) en pitchmarks

Leg een door u uitgeslagen plag – zowel op de fairway als in de rough − terug en trap deze aan. Dit geldt niet voor divots op de tee.

Repareer uw pitchmarks in de greens met een pitchfork. Het eveneens repareren van andermans divots of pitchmarks is een gewaardeerde handeling.

Bekijk video

Bunkers

Hark onregelmatigheden van uzelf en van anderen na het spelen van de bal zorgvuldig aan. Stap de bunker aan de laagste zijde in en verlaat deze langs dezelfde weg om de randen te beschermen. Leg de hark in zijn geheel terug in de bunker met de tanden van de hark in de speelrichting.

Ground under repair (GUR)

Loop alleen bij uiterste noodzaak over “Ground under repair” (GUR) en neem dan de kortste weg. Het spelen van de bal uit GUR is niet toegestaan. GUR wordt aangegeven met blauwe paaltjes of witte lijnen.

Tees

Maak geen oefenswing op de tee (maar daarbuiten). Een uitgeslagen plag op de tee wordt niet teruggelegd.

Golfkarren

Rijd niet met uw golfkar (buggy) of trolley over de greens, tussen de green en greenside bunkers en evenmin over de tee. Houd met golfkarren ruim afstand tot de greens.

Greens

Speel niet van een (winter)green, anders dan die welke in gebruik is op de hole die wordt gespeeld. In geval de bal op zo’n (winter)green ligt, dient deze buiten de (winter)green te worden gedropt, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal lag en niet dichter bij de hole (Regel 13.1f).

Afval

Laat a.u.b. niets achter in de baan; maar gooi alles in de  afvalbakken.

Oefenen

Oefenen is uitsluitend toegestaan op de volgende plaatsen:

 • de driving range;
 • de puttinggreen (oefengreen) op de drivingrange (chippen en putten);
 • de puttinggreen en oefengreen (chippen en putten) bij het clubhuis.

Ook op de greens van de par 3 ‘s is men verplicht de pitchmarks te herstellen en op de oefenholes dient men divots/plaggen terug te leggen. Oefenen van het gras op de driving range is alleen toegestaan tussen de aangegeven markeringen.

Kleding

In de baan wordt algemeen geaccepteerde golfkleding gedragen. Hieronder wordt onder meer verstaan:

Voor dames:

 • Een polo met kraag, eventueel mouwloos.
 • Lange broek, nette spijkerbroek, zonder rafels en /of scheuren is toegestaan
 • Bermuda’s of golfrokjes.
 • Sportsokken of -kousen.
 

Voor heren:

 • Polo met kraag, in de broek gedragen.
 • Lange broek, nette spijkerbroek zonder rafels en/of scheuren is toegestaan.
 • Bermuda’s, iets boven de knie (geen kuitbroek).
 • Sportsokken of-kousen.

In het clubhuis:

 • Petten, zonnekleppen en hoeden af.
 • Overjassen, jacks, petten en hoeden in de kleedkamers.
 • In het clubhuis worden geen plastic teenslippers gedragen.
 • Bij prijsuitreikingen wordt verkleden op prijs gesteld.

Overige aandachtspunten:

 • Uw tassenlabels dienen duidelijk zichtbaar aan de tas bevestigd te zijn.
 • Het is te allen tijde verboden te roken in het clubhuis.
 • Roken op het terras is alleen toegestaan op het voor rokers aangewezen deel ervan.
 • Bij roken in de baan, geen peuken in de baan/op teeboxen achterlaten.
 • Het gebruik van mobiele telefoons/tablets is voor bellen uitsluitend toegestaan aan de voorzijde (Bauduinlaan) van het clubhuis en dus niet op het terras, niet in het clubhuis, en niet op de driving range.
error: Content is protected !!