Droogte schade in de baan

Zoals u allen heeft kunnen zien valt de schade op het eerste gezicht gelukkig erg mee. Er zijn nog een paar bruine plekken te zien op plaatsen die erg op de zon liggen, maar voor het overige groeit het gras op het ogenblik  hard, extreem hard. Alle voedingsstoffen in de bodem zijn een paar maanden niet actief geweest en komen nu los.

Bij nadere bestudering blijken er echter enkele tees behoorlijk verzakt te zijn als gevolg van extreme inklink van de kleiondergrond. Het zijn de tees van hole 7 en de rode tee van hole 8. Deze tees zijn uitsluitend van klei opgebouwd en zijn van het begin van de baan. Bij eerdere renovaties zijn deze nog niet vervangen. Dit zal nu op korte termijn gebeuren.

Tijdens de werkzaamheden en enige weken daarna zullen deze tees niet gebruik kunnen worden. U zult door de Regel en hcp commissie geïnformeerd worden in hoeverre de baan in die periode qualifying zal zijn.

Een groot aantal drainage geulen, met name op plekken waar geen beregening aanwezig is, is ingezakt. Dit geeft veel schok hinder voor het personeel op de maaimachines en is voor de leden met buggy’s en trolleys ook zeer hinderlijk, terwijl het bovendien geen fraai gezicht is. Het is de bedoeling dit ongemak zo gauw mogelijk te verhelpen door de geulen bij te vullen en in te zaaien. Zodra hierover meer bekend is laten we het U weten.

De Baancommissie