Driving range

De Amsterdamse Golf Club beschikt over een goede oefen accommodatie. Dicht bij het clubhuis en parkeerterrein, en naast de lesruimten van de golfprofessionals, ligt de brede Driving Range. Naast goede matten in de ruime afslagloods zijn er ook afslagplaatsen buiten en op het gras.

Op de borden zijn de afstanden tot de verschillende targets vanaf de afslagplaats af te lezen.

Daarnaast zijn er oefenbunkers, putting en chippinggreens en (kunst)grashellingen voor het oefenen van de diverse slagen.

De oefenfaciliteiten mogen worden gebruikt vanaf 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Door ingebruikname van robots voor het maaien en het oprapen van de ballen is sluiting van de Driving Range niet meer nodig.

Het gebruik van de Driving Range/oefenholes voor niet-AGC leden is toegestaan na aanschaf van een dagkaart (€ 25,00) bij de Caddiemaster, met een maximum van 15 keer per jaar.

De driving rangeballen (voor leden gratis) zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik op de DRIVING RANGE.

Het is NIET toegestaan deze te gebruiken op de Par3-baan en/of door de baan.

Veiligheid

In verband met de veiligheid van de gebruikers van de korte holes, die direct achter de driving range zijn gesitueerd, is het niet toegestaan om verder te slaan dan 200 meter zolang het zwaailicht op de par 3 baan brandt.

Wie dit verbod overtreedt zal van de baan worden verwijderd, zal geen gebruik meer kunnen maken van de faciliteiten en kan als clublid worden geschorst. Overtreders van het verbod worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor alle schade die gebruikers van de korte holes lijden. 

error: Content is protected !!